🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Víg
következő 🡲

Víg Erzsébet Richgardis, FMMN (Székesfehérvár, Fejér vm., 1889. dec. 10.–Eichgraben, Au., 1969. dec. 27.): szerzetesnő. – 1925. IX. 15: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1928. III. 19: első, 1931. III. 19: utolsó fog-át uo. tette. Pénzügyi felelős, irattáros, gondnok. – A szétszóratás után sekrestyés. r.k.

Víg Ignác Zénó, OFMCap (Mór, Fejér vm., 1910. okt. 4.–Mór, 1963. dec. 8.): sekrestyés testvér. – 1926. VIII. 31: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1927. IX. 1: uo., örök fog-át Tatán 1931. X. 6: tette. 1927. IX: Tatán segédszakács, 1929. IX: Móron, 1931. VII. 15: Tatán portás, 1936. VII. 15: Móron sekrestyés, 1940. VII. 15: Bpen, 1947. VII. 15: Máriabesnyőn gondnok, 1949. VII. 15: Móron sekrestyés. – A szétszóratás után 1950. X: építőipari segédmunkás.  r.k.

Víg József, Vígh (*Merczyfalva, Temes vm., 1881.): polgári isk. tanár, székesfővárosi szakfelügyelő. – Középisk. Temesvárt végezte, a bpi Polgári Isk. Tanárképzőben 1903: tanári okl. szerzett. 1904: br. Rudnyánszky családnál nevelő, 1905: Breznóbányán polg isk. tanár, 1911: Kassán polg. isk. és felsőiparisk. tanár. 1914-: a leszerelésig katona, mint zászlós az olasz fronton harcolt. 1920–25: a szfőv. tanfelügyelőség szakfelügyelője. 1930: a Keresztény Isk.testvérek Szt József fiúnev. int. (XII., Istenhegyi út 32.) ném. nyelv- és tört. tanára. – Írásai: Polg. isk. ért. (Breznóbánya, 1908/09: Tanulm. kirándulás Bpre; A domború agyagtérképek a modern földr. tanítás szolgálatában; Az ÉNy-i Felföld és Magas Tátra tört. és földr-i nevezetességei), Orsz. Polg.isk. Tanáregyes. Közl. (1929: 6. sz. A cserkészet az idegen nyelvtanulás szolgálatában, 1931: 1. sz. Hozzászólás a ném. nyelv tanításának reformjához; No., Dánia, Svédo. és Norvégiában töltött tanulmányúti beszámoló kül. tek. a svéd slöjd rendszerre) 88

Strazimir. 1933:1077. Arck. (*Temesvár) – Polg. isk. tanárok 1942/43. évkve. 1943:225. (*Merczyfalva) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.