🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vértesi
következő 🡲

Vértesi Frigyes (1896. jan. 1.–Pécs?, 1942. jún. 3.): teológiai tanár. – Pécsett 1918: pappá szent., 1922: hittud. és bölcs. dr-rá avatták. 1920: Püspöknádasdon kp., 1921: a bonyhádi, majd a szekszárdi gimn., 1924: Pécsett az áll. főreálisk. hittanára, 1925: az Emericanum elöljárója. 1926: a szem. tanulm. felügyelője, 1927: fil. tanára is. 1925–27: a pécsi 10. sz. PÁR cserkészcsapat parancsnoka, majd a Pécsi Cserkészker. vezetőtisztje. – Cikkei: Mo. gyásza Prohászka Ottokár pp. halálakor. (Bp., 1927), szegedi Széphalom (1928), Kat. lex. 1–4. köt. (Bp., 1931–34: munk.). kassai Új Élet (1934), Szt Mór kv. (Pécs, 1936: Isten és kir. Szt Mór lelkében), A fasiszta államrendszerről tartott m–ol. tanulm. ankét iratai. Pécs, 1934. IV. (Pécs, 1937), Jelenkor (1940). – M: Bergson rendelmélete. Pécs, 1927. (Symposion-kv-ek 3.) – Kritikai megjegyzések Nagy József két könyvéről. Uo., 1928. – A lelki béke psychológiája. [Uo.], 1928. – A pszichikai és etikai tekintély szociális jelentősége. Bp., 1931. (Klny. Társadalompol.) – Mese, valóság, kinyilatkoztatás. Kaposvár, 1931. – A főbb misztikus rendszerek lélektana. Bp., 1933. – A szociális katolicizmus. + Kiss István: A szociális katolicizmus. Uo., 1941. (Actio Catholica 90.) – Betűjegye: V. F. (Kat. lex. I/IV.) 88

Kalotai 1934:438. – Schem. Qu. 1940:202; 1943:241.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.