🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Várpalota
következő 🡲

Várpalota, 1951: (Inotával) város, Veszprém m.: 1. vár. 1445 e. építtette Újlaki Miklós egy régi udvarház helyén. 1533: János kir. csapatai ostrommal kiűzték a garázdálkodó Móré Lászlót. Később Laszki Jeromos, a Podmaniczkyak és a Zichy család birtokolta. 1543 u. a törökök többször elfoglalták. 1620: Bethlen Gábornak hódolt meg. 1687: végleg felszabadult a török uralom alól. A Rákóczi-szabharc idején kuruc kézen volt. A négyzet alakú, négysaroktornyos belső várat kör alakú tornyokkal és bástyákkal védett külső fal övezte. Majdnem épen áll. – 2. az obszerváns ferencesek kolostorát valószínűleg 1440/45: a palotai uradalom birtokosa, Újlaki Miklós alapította. 1452: Újlaki Lőrinc erdélyi vajda búcsú engedélyért folyamodott a pápához a barátok Bold. Szűzről nevezett temploma javára.1456: itt volt a rendtartomány közgyűlése. 1475-től az uzsaszentléleki kusztódiához tartozott. 1520: Tomori Pál itt lett ferences barát, a következő évben kalocsai érseknek választották. 1526: törökök megölték Vásárhelyi András atyát, az Angyaloknak nagyságos asszonya ének szerzőjét és két segítőtestvért.  1535: 7 szerzetespap és 6 segítőtestvér lakta.1543: János király a várat és környékét a Podmaniczky Jánosnak és Rafaelnek adta, akik kiüldözték a barátokat. 1926/36: az Inotára vezető út mellett a temető szélén megtalálták a kolostor maradványait. – 3. esperesség a veszprémi főegyhm-ben. Plébániái 2000: Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Berhida, Felsőörs, Hajmáskér, Nádasdladány, Ősi, Öskü, Paloznak, Várpalota, Várpalota-Inota, Várpalota-Pétfürdő, Vörösberény. – 4. plébánia. 1710: alapították. Tp-át 1777: Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. 1998: felépítették az Isteni Irgalmasság Krakkón kívüli első oltárát, Szt Fausztina ereklyéjével és a kegykép másolatával. Ezzel ~ az Isteni Irgalmasság dunántli zarándokhelye lett. Harangjait 1947: 698 kg. Szlezák Ráfael Rákospalotán, 1927: 126 és 60 kg. Rincker F. V. Bpen öntötte. Org-ját (2/20 m/r, op. 1280.) 1897: Szalay Gyula építette, 1946: az →Angster gyár átépítette. Akv. 1812-től. Kegyura 1880: Sztáray Antal gr. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., ném., szl. – Plébánosai: 1712–13: Nagy István lic., 1726 e. Fekete Gergely, 1726: Németh János, 1732: Répszeli Ádám, 1733: Fott Florentin, 1738: Pálcsek József OFM, 1746: Karacsics Benjamin OFM, 1747: Horváth Mátyás, Giczei István, 1767: Novák Pál, 1776: Hajas István, 1779: Adorján Mihály, 1797: Kovács Antal, 1832: Asztaller Károly, 1874: Steiner Ádám, 1894: Domján Károly, 1914: Fatér István, 1938: Gergyessi Ferenc, 1939: Steixner Antal (1952–54: börtönben), 1952: Mundi János, 1953: Szekeres Fábián OCist, Kovács Tibor 1955: Gergyesi Ferenc, 1962: Csíkbánfalvi Alfonz, 1963: Albrecht József, 1966: Csere Sándor, 1972: Lengyel László, 1992: Nagy Károly. – Lakói 1785: 1745 r.k., 13 g.kel., 935 ref., 1045 ev., 228 izr.; 1840: 2964 r.k., 3 g.kel., 1000 izr., 260 egyéb vall., össz. 4227; 1910: 3107 r.k., 5 g.k., 2 g.kel., 1118 ev., 812 ref., 2 unit., 394 izr., össz. 5440; 1940: 6212 r.k., 79 g.k., 13 g.kel., 1141 ev., 1139 ref., 211 izr., 12 egyéb vall., össz. 8807; 1983: 8000 r.k.; 2006: 9220 r.k., össz. 21.779. – 1948: 10 tanerős r.k. ált. isk-jában 576 tanuló. – 2000. XI: ~hoz tartozik a 295. sz. Zichy István cserkészcsapat. – Kat. sajtója: 1992: Egyházközségi Híradó. Szerk. Nagy Károly. Megj. havonta. H.F.L.–Nagy Károly–P.P.

Karácsonyi II:209. – Faller Jenő: A szt ferencesek elpusztult ~i rendházának tört. Veszprém, 1936. – MRTp II:214. – Kiss 1984:525. – Veress 1983. – 2–3. Gerecze II:1010. – Patay 1982. – VEN 1975:125; 1992:334. – MKA 2000:483. – Hetényi Varga I:458. – MKH 1995:823.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.