🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > ukrán bizánci szertartású katolikus egyház
következő 🡲

ukrán bizánci szertartású katolikus egyház: a breszti únióval létrejött egyesült, görögkatolikus ukrán egyház. – Az ukrán ortodoxok feje a kijevi metrop. volt, aki kijevi címét megtartva 1325–: Moszkvában székelt. A 14. sz. végén az egyesült lengyel–litván kirság uralma alá került ukrán ortodoxok a ferrara–firenzei uniós zsinaton (→bázeli zsinat) egyesültek Rómával, de az unió csak 40 évig tartott. 1448: a Moszkvában székelő kijevi metrop. a kijevi címet elhagyta és egész Oroszország metropolitájának nevezte magát; ekkor újjászervezték a Moszkvától független kijevi metropoliát. – A jezsuiták a metropolia főpásztorait megnyerték az unió eszméjének. 1596: a →breszti unióval az ukránok egy része egyesült Rómával. Főpásztoruk a kijevi egyesült metrop. lett. A 17. sz: igen kevesen csatlakoztak az unióhoz. Csak a →baziliták terjedésével és az 1720-i zamosci tart. zsinattal sikerült megszilárdítani az úniót. A kijevi egyesült metropoliához a 18. sz: 12.000.000 hívő tartozott. – Lengyo. felosztása után Ukrajna Oroszo-hoz került részében az uniót 1875: megszüntették. A galíciai ukránok Lengyo. Habsburg uralom alá kerültek, számukra a Sztszék megszervezte a halicsi metropoliát Lemberg (Ilyvó) székhellyel, amelyhez 1943: 4.340.000 hívő tartozott. Az uniót e ter-en 1946: megszüntették. – A ~ a két vh. között csak Lengyo-ban és Csehszlovákiában létezhetett tovább. E területeknek a II. vh. utáni szovjet megszállásával az 1945/46-i lvovi törvénytelen zsinaton megkezdődött az ~ erőszakos „újraegyesítése” az orosz ort. egyházzal. Pp-ei közül csak 2 kerülte el a halált a szovjet munkatáborokban (egyikük Joszif Ivanovics →Szlipij nagyérsek, aki 1963: Rómába utazhatott), a szovjeteknek mégsem sikerült elfojtani az ~ életét. 1989-ig, amikor a peresztrojka nyomán hivatalosan újra engedélyezték, a föld alatt létezett tovább. – Az USA-ban élő ukrán gör. kat-ok metropoliájának székhelye Philadelphia, a kanadai metropoliáé Winnipeg; a ~ nak Ausztráliában, Brazíliában, No-ban, Fro-ban és Argentínában van egyhm-je v. exarchátusa. A külf-ön élő ~ száma 1990 k. kb. 800.000.– II. János Pál p. 1991: újjászervezte a hierarchiát; a pléb-k visszaállításakor azonban az ort. egyh-zal sok vita támadt az 1946: elkobzott egyh. épületek visszaadása körül. – 2000: az ~ mintegy 5.000.000 hívővel főként Ny-Ukrajnában és az USA-ban létezik, a lvovi nagyérsek vezetésével. P.I.–**

Oriente Cattolico 1962:, 323, 334, 348. – Kortchagnin, Clemente OSBM: La Iglesia ortodoxa autocéfala Ukraniana. Madrid, 1955. – Ukrainan Catholic See of Byzantine Rite, USA. Philadelphia, 1959. – Berki 1994.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.