🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tisztilegény, tisztileány
következő 🡲

tisztilegény, tisztileány: az 1930-as években még élő népszokásban a →legénybíróság egyházias jellegű változata, egyház alkotta formája. - A ~t a tekintélyesebb gazdák ajánlatára a plnos v. lelkész jelöli és hirdeti ki, minden évben pünkösdkor, 4-4 legényt ill. leányt. Nevük: bíró-bíróné, polgárok-polgárleányok (ketten-ketten), táncmester-táncmesterné, s az ő vezetésük alatt állnak a falu legényei és leányai. A ~ intézményéből fejlődtek ki a papi vezetés alatt álló legény- és leányegyletek. - A ~ fő feladata a tp-ban a rend megtartásának felügyelete, de emellett sok helyen a tp. egész életébe besegítenek. A 4 tisztilegény (a Dunántúl némely vidékén liberejter) osztja be a többiek tp. munkáját, felügyel rájuk a tp-ban, körmeneteken és táncokon, gondoskodik a nagy ünnepek tp. földíszítéséhez szükséges zöldág és fű előteremtéséről; sátorosünnepen ministrálnak, viszik a baldachint s kijelölik a zászlóvivőket; viszik holt legény- és leánytársuk koporsóját; ők rendezik a mulatságot. Ugyanilyen kötelességei vannak a tisztileányoknak is: felügyelnek társaikra, szombatonként s ünnep előtt kitakarítják a tp-ot, letörölgetik a padokat, szobrokat, felvirágozzák az oltárt, sátorosünnepen az oltár jobb és baloldalán állnak, körmeneten a baldachin előtt menve virágot és zöld füvet szórnak a pap elé, égő gyertyát visznek holt legény- és leánytársuk koporsója körül, s végül megkezdik az ünnepi táncot. **

MN IV:245.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.