🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > temesvári püspöki helynökség
következő 🡲

temesvári püspöki helynökség, 1625.-1716. okt. 13.: A csanádi ppség hódolt terület lévén, a pp. székhelyén nem maradhatott; e misszós ter-et a török időkben a jezsuiták és a ferencesek gondozták. - 1. Temesvárott egy jezsuita misszionárius telep létezett, mert 1613: Bethlen Gábor fejed. (ur. 1613-29) onnan vitte magával Erdélybe →Vásárhelyi Gergelyt és →Szini Istvánt, kiknek Gyulafehérvárt tp-ot és rházat építtetett. A Temesvárott maradt Gorián Gáspár SJ (1588-1642) 5 é. egyedül volt, a helyi ker-ek alamizsnájából élt. 1618: társult Hugolinus (Thulugli) Jakab SJ, akinek a hódoltságban üzérkedő raguzai keresk-k kpnaépítési engedélyt szereztek; ő visszavásárolt a töröktől lefoglalt 4 szentélyt is, és 300-nál több m-t térített vissza a ref. és iszlám hitről. 1618: Tugelinus Jakab SJ lelkészkedett a temesvári m. és illír kat-ok körében, ahol sem világi, sem szerz. pap nem akart lelkipásztorkodni, mert nem volt miből megélniök. Vsz. a jezsuiták is távoztak 1620 táján. - 2. A temesvári m-ok kérésére VIII. Orbán p. 1625: Rengjics Albert OFM szendrői pp-öt a Bácskától Temesvárig terjedő vidék ap. helynökévé nevezte ki. Őt 1643: Boncarpi Jakab himériai cpp. követte. Zsongor Zsigmond csanádi pp. (1644-48), hagyományt teremtve, a szeged-alsóvárosi ferences házfőnököt tette ált. ppi helynökévé. A házfőnökök v. a temesvári basák engedélyével, v. titkon és álruhában gondozták a temesvári és délvidéki kat-okat. - Szegedi m. ferences házfőn-ök: 1645: Hevesi Péter, 1647: Jászberényi Gáspár, 1650: Komáromi Atanáz, 1650-54: Kolozsvári Bertalan, 1656: Nándorfejérvári Bertalan, 1659: Kolozsvári Bertalan (másodszor), 1660: Ladányi Márton, 1661: Szvetkovics Tamás, 1662: Mikói Pál, 1663: Várkonyi Ferenc, 1665: Jász Lőrinc, 1667: Bagi Mihály, 1668: Kulcsár György, 1669: Szegedi János, 1671: Kolozsvári Bertalan (harmadszor), 1672: Erdősi Ferenc, 1673: Kulcsár György (másodszor), 1674: →Baróti Miklós, 1675: Szegedi Ferenc, 1676: Constantini Lukács, 1677: Kecskeméti Gellért, 1678: Várkonyi Ferenc (másodszor), 1679: Fülöp András, 1681: Constantini Lukács (másodszor), 1682: Hajdú Ince, 1684: Fülöp András (másodszor), 1685: Nagy János, 1688: Szelei Kornél, 1689: Fülöp András (harmadszor), 1690: Nagy János (másodszor), 1692: Széra György, 1693: Fülöp András (negyedszer), 1694: Somodi Bernardin, 1698-1700: Keleti Dénes, 1700: Cseto Bonaventura, 1701: Széra György (másodszor), 1702: Hetényi Albert, 1703: Szalkai Kristóf, 1704: Hajdú Imre (másodszor), 1708: Molnár Joákim, 1710: Gellei Ráfael, 1711: Ludasi Jeromos, 1713: Jávorszky Mihály, 1714: Debrődi Benedek, 1716: Nagy Miklós. 88

Borovszky Samu: Csanád vm. tört. 1715-ig. Bp., 1896:437. - Temesvár tört. Uo., 1914.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.