🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tapolcsányi gyűlés
következő 🡲

tapolcsányi gyűlés, 1401. jún. 11.: Az ÉNy-i vm-k országnagyjainak Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) uralmával elégedetlen csoportja Anjou Hedvig (†1399) férjének, II. (Jagelló) Ulászló lengy. kir-nak (ur. 1386-1434) ajánlotta föl a m. koronát. Ulászló hadba szólította seregét a szepesi határra, ennek ürügyén Jodok morva őrgr. a Zsigmonddal kötött örökösödési szerződésre hivatkozva az ÉNy-i határvidéken foglalt, Pozsonyt, Szentgyörgyöt, Nagyszombatot morva őrséggel rakta meg. Ny-Mo. urai Vilmos osztr. főhg-et akarták a trónra, aki sietve néhány határszéli várat el is foglalt. VII. Hervoja bosnyák vajda horvát urakkal és Zára városával szövetkezve Árpádházi Mária nápolyi ffi leszármazói közül az egyedül életben maradt Nápolyi Lászlót hívta meg a trónra. Garai Miklósnak sikerült a pártoskodó urakat megbékíteni, széthúzásuk miatt Zsigmondnak sikerült trónját megőrizni. T.E.

Horváth M. II:421. - Kerékgyártó 1875:222. - Hóman-Szekfű II:358. - MTK I:237.

Tapoltsányi   →Tapolcsáni

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.