🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > törvényhatósági bizottság
következő 🡲

törvényhatósági bizottság, 1870–1950. szept.: a →törvényhatóság legfőbb, fele részben választott, fele részben a legtöbb adót fizető tagokból állt (→virilisták). Hatáskörét az 1886: 31. tc. és az 1929:30. tc. szabályozta. Hatásköre és szervezete azonos volt a vmi ~éval. Újjászervezésükkor az 1030/1945. ME sz. rendelettel módosították, a ~ taglétszámát a hivatalból tagok számát 50 %-kal csökkentették. 1945 után az új ~ választás nélkül létezett a tanácsrendszer bevezetéséig.  88

Ung vm. ~. Az ungvári törvényszék visszaállítása ügyében hozott határozat. Ungvár, 1914. Amíg városatya lettem. Szerk. György Endre. Bp., 1930. (Uo., 1931) – Bp. közéleti névmutató 1945–1950. 1–2 köt. Uo., 1980–1988. – A m. áll. szervei 1945–50. N – Z. Uo., 1985:653.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.