🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tábori püspök
következő 🡲

tábori püspök: a katonaság és a tábori lelkészek egyházi elöljárója, a →tábori püspökség püspöke, 1986-tól →tábori ordinárius. - Feladatait a katonaság részéről a 20. sz elején az Ideiglenes szervi határozvány a tábori püspökség számára c. okmány írta elő. Eszerint a ~ köteles a honvédelmi min. utasítása alapján a kat. körletlelkészeket, a helyőrségi kórházi lelkészeket és a nevelőintézeti lelkészeket megszemlélni, s meggyőződni arról, hogy „a katonák katolikus vallási szükségletei minden tekintetben kellőképpen kielégíttetnek-e”. Az ellenőrzési feladatok sorába tartozott az anyakv-ek, a kegytárgyakkal való ellátottság és a szert-ok rendszerességének, a polg. lelkészekkel való kapcsolatnak a megtekintése is. A szemleutak miniszteri bejelentésének kötelezettsége hosszú ideig a sérelmezett témák közé tartozott. - A Protestáns Tábori Püspökségről szóló Szabály a jóváhagyások után 1922. IX: kimondta, hogy „a tábori püspökség közös intézmény, éppen ezért a ~ rendkívül kényes és nehéz feladatot tölt be. A mindenkori ~ végeredményben három, egymástól független, de egymásra utalt magas hatóság végrehajtó közege: képviselője egyrészt a két protestáns egyház érdekeinek a honvédelmi hatóság előtt, másrészt a honvédség jogos érdekeit képviseli a két történelmi protestáns egyház főhatósága előtt”. - Az Egyh. részéről a ~ről II. János Pál p. 1986. IV. 21: Spirituali militum curae ap. konst-jával rendelkezett. Va.J.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.