🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tábori ordinariátus
következő 🡲

tábori ordinariátus, katonai ordinariátus: az →egyházmegyékhez hasonló, különleges egyházi terület, melyet a Szentszéktől eredő, és a Szentszék és az adott állam közötti megegyezés által pontosabban meghatározott →statútum kormányoz. - A II. vh. után 1951. IV. 23: adott ki a Consistorialis Kongr. ünnepélyes instrukciót a tábori vikariátusokról (→tábori püspökség). II. János Pál p. 1986. IV. 21: Spirituali militum curae ap. konst-jával a világ új helyzetének megfelelően, melyben a nagy feladat a béke építése és megőrzése, új szabályokkal rendezte a →tábori lelkészség ügyét. A 3. évezred elején ui. a katonai szolg-ot teljesítőket úgy kell tekintenünk, „mint a népek szabadságának és biztonságának szolgáit, mert ha megfelelően látják el szolgálatukat, ők is valóban hozzájárulnak a béke stabilitásához” (GS 79). - A tábori lelkészség újrarendezését igénylik azok a nagy változások is, amelyek a katonai hivatás teljesítésében és körülményeiben, ill. a haderőről kialakított közvéleményben végbementek. Végül az új CIC kiadása is javallja, mert az valójában változatlanul hagyta a katonai lelkipásztorkodás korábbi szabályait (vö. 569.k.), melyeknek felülvizsgálata szükségessé vált ahhoz, hogy jobban szolgálják az életet. A tábori lelkészségre vonatkozó szabályok ui. nem lehetnek ugyanazok minden országban, hiszen sem abszolút, sem relatív értelemben nem azonos a katoni szolg-ot teljesítő kat-ok száma. Tehát olyan ált. szabályokat kellett adni, amelyek minden ~ra érvényesek, melyeket aztán a Szentszéknek ki kell egészítenie az egyes ~okra vonatkozó statútumokkal. - A hatályos rendelkezés szerint a ~ főpásztora a →tábori ordinárius, korábbi nevén a →tábori püspök. Ahol a körülmények megkívánják, meghallgatva az érdekelt ppi konf-kat, az Ap. Szék új ~okat állít fel. - A ~ papságát azok az egyhm-s v. szerzetes papok alkotják, akik e különleges lelkipásztori szolg. eredményes végzéséhez szükséges adottságok birtokában és saját ordináriusuk beleegyezésével a ~ keretében végeznek szolg-ot. A mpp-ök és a szerz. elöljárók feladata, hogy megfelelő számban bocsássanak a ~ rendelkezésére papokat és diákonusokat, de a katonai ordinárius a Szentszék jóváhagyásával szem-ot alapíthat és ott nevelheti a szent rendekre a ~ növendékeit úgy, hogy kiegészítő lelki és lelkipásztori képzést kapnak. A jog szabályai megtartásával más klerikusok is inkardinálhatók a ~ba. A ~ papi tanácsának saját statútuma van, melyet a katonai ordinárius hagy jóvá, megtartva a ppi konf. által kibocsátott normákat. - A katonai ordinariátus hívei bírósági ügyeiben első fokon annak az egyhm-nek a bírósága illetékes, amelyben a ~ székhelye van; a statútumokban kell kijelölni tartós jelleggel a fellebbviteli fórumot. Ha a ~nak saját bírósága van, a fellebbezéseket ahhoz a bírásághoz kell benyújtani, amelyet az Ap. Szék jóváhagyásával maga a katonai ordinárius tartós jelleggel megjelölt. **

II. János Pál p.: Spirituali militum curae ap. konst. 1986. IV. 21: 1, 6, 14. cikkely.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.