🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Trikál
következő 🡲

Trikál József (Balassagyarmat, Nógrád vm., 1873. dec. 15.–Bp., 1950. febr. 11.): kanonok, filozófus, egyetemi tanár. – A középisk-t Esztergomban végezte. 1892: a Pázmáneum növ-e lett. 1896. X. 15: pappá szent. Udvardon, 1898: Esztergom-Vizivárosban kp., 1900: az esztergomi tanítónőképzőben, 1904: Bpen hittanár, s a Szt Imre-koll., 1909: a KPI pref-a. Bpen, Lővenben, Párizsban és 1906/07: Lipcsében bölcs-et tanult, teol-ból és fil-ból drált. 1914. I. 21: a bpi hittud. kar fil. ny. r. tanára. 1921/22, 1925/26, 1930/31: a hittud. kar dékánja, 1932/33: az egy. rektora, 1933/34: prorektora. Vagyonából 10.000 P-t adott a szegény és menekült egy. hallg-k segélyezésére. Szülővárosában tp-ot, szaléziánus rházat és konviktust építtetett, játszótérnek telket vásárolt, 1939-ig 90.000 P-t adott jótékony célokra. 1939–45: a bpi hittud. kar küldötte a felsőházban. 1944. IX. 1: nyugalomba vonult. 1910: p. kamarás, 1915: a SZIA I. o-a alapító tagja, az ASzTT tagja, 1925: p. prel., 1944: protonot. – M: Isten a tört-ben. Esztergom, 1900. – Az Esztergomi Érs. Tanítóképző Mária-Társ-ának év- és vezérkv-e. Kiad. Uo., 1901. – Sztbeszéd Szt Adalbert ünnepére. Uo., 1903. – Duns Scot voluntarizmusa, tekintettel a modern voluntarizmusra. Bp., 1907. – A ker. bölcs. akaratelméletének kifejlődése a 15. sz-ig. Esztergom, 1910. – Bölcs. impresszionizmus. Bp., 1911. (Klny. Hittud. Folyóir.) – A lélek. Uo., 1911. – William James bölcs-e. Uo., 1912. (Klny. Hittud. Folyóir.) – Bev. a kk. ker. bölcs. tört-ébe. Uo., 1913. – Egység felé. Uo., 1914. (új kiad. 1932) – A lélek teremtő tevékenysége. Uo., 1919. – Természetbölcselet. Uo., 1924. (Szt István kv-ek 13.) – A gondolkodás műv-e. Uo., 1926. (uaz 40.) – A jelenségekből a valóságba. Uo., 1929. (uaz 66–67.) – A lélek rejtett élete. Uo., 1931. (uaz 89.) – Az okkultizmus bölcs. szempontból. Uo., 1931. – Korunk lelkének válsága. Székfoglaló beszéd. Uo., 1932. – Az új ember. Nova creatura. Bp., 1932. – A felsőbbrendű ember. Uo., 1933. – Kiss János emlékezete. Uo., 1933. (A SZIA emlékbeszédei II. 3.) – Érdemes-e élni? Madách tanulm. Balassagyarmat, 1934. (Klny. Nógrádi Hírl.) – Új élet a régi romjain. Bp., 1934. – Új szellemiség. Uo., 1936. – Az új nemzedék lelkisége. Uo., 1936. – Krisztus közöttünk él! Rákospalota, 1938. (Lelki kultúra kv-ei 7.) – Az élet újjáteremtése. Uo., 1940. (uaz 14.) – Az isteni lét dicsősége. Uo., 1942. (uaz 17.) – Az isteni szellemiség útjai. Változatok egy téma körül. Bp., 1942. – Semmiből a végtelenbe. Uo., 1943. – Szerk. 1904: az Új M. Siont. – Álneve és betűjele: Tardos dr. (1899/1917: Alkotmány; 1902: Egyh. Közl.); TR. (1905: Egyh. Közl.) 88

Szinnyei XIV:544. – Esztergom vm. 1908:171. – M. társad. lex. 1930:579. – Hermann–Artner 1938:560. – Schem. Strig. 1938:209. – Ogy. alm. 1939:544. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:1113. – Pázmány egy. alm. 1949:14. – Gulyás 1956:642. – MÉL II:913.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.