🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Timót
következő 🡲

Timót (12. sz.): megyéspüspök. - A MA-ban 1182-85: a 12. zágrábi mpp. Újabb semat-okban nem található.

Mendlik 1864:117. (1186: pp.) - Schem. Zagr. 1870:VI. (14.) (mint I. Timót) (1917: nincs!) - Gams 1873:387. (13.) - Matković 1888:X. (13.) (1186: pp.) - Kolarić 1995:65. (s.v. Timotej, 1263-87)

Timót (†Zágráb, 1287. ápr. 4.): megyéspüspök. - Mint iskolázott zalai főesp-t Báncsa István bíb. tanácsára IV. Orbán p. 1262: nevezte ki zágrábi mpp-nek, bár a kápt. Báncsa unokaöccsét, István pozsonyi prép-ot választotta. Ebbe sem a kir., sem a kápt. nem nyugodott bele, a kápt. IV. Béla jóváhagyásával (aki ~ alacsony származása miatt tiltakozott kinevezése ellen) 1263. IX: Farkas mester kir. alkancellárt választotta pp-ké, ~ot Farkas győri ppségre helyezése után 1266: ismerte el IV. Béla. A MA-ban zalai főesp., zágrábi knk-ból 1263. IX. 22-1287. IV. 4: zágrábi mpp. A Vodicsaiakkal szemben védte az Egyh. s a kir. érdekeit. 1273: ~nak adta a Fülöp pp. költségén 1254: elkészült Medvevárat. Garics várat saját költségén őrizte, ezért IV. Lászlótól 1277: e várat és Gerzence vm-t kapta. 1277. VII: követ Habsburg Rudolfnál Bécsben; ez évben szolga származása miatt esztergomi érs. jelölését elvetették. 1281. III. 25: a verőcei ktorban kiközösítette a Héder nb. Kőszegi Istvánt, Miklós horvát-szlavón bánt és Henriket, mert 1280/81 telén fosztogatták a zágrábi egyhm. birtokait s elfoglalták Gerzence vm-t; jószágaikat egyh. tilalom alá vette. 1283. XI. 18: visszakapta a kir-tól a verőcei és lipovai tizedet. Pecsétje 1278-ból maradt fenn. - Utóda 1287: Antal. T.E.

Mendlik 1864:117. (1266: pp.) - Schem. Zagr. 1870:VI. (20.) - Gams 1873:387. (20.); 1917:XII. (16.) (1262-87: pp.) - Matković 1888:X. (19.) - Balics 1890:649. - Fraknói 1895:550. - Pauler II.687. - Margalits 1900:768. - Eubel I:537. (s.v. Timotheus; 1263. IX. 24: pp.) - MTK I:176. - Bodor 1984:39. (12.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.