🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Theologiai Magyar Olvasó Társaság
következő 🡲

Theologiai Magyar Olvasó Társaság, 1835. dec. 19.-1845.: az egri szeminárium kispapjainak társasága közköltségen vett magyar könyvek által a honi nyelv s literatura tanulására s minden nemű hasznos ösmeretek megszerzésére. - 40 taggal alakult. A Laszlavik Károly által előterjesztett rendszabályzatot 1836: fogadták el. 1837 végén szabályba foglalták, hogy minden tag köteles dolgozni. Ez a dolgozó isk. többé-kevésbé önállósult, s az olvasótársaság tagjai közül 19-en jelentkeztek, köztük →Pájer Antal, →Tárkányi Béla. 1843: az olvasó és dolgozó tagok mellé a nagygyűlés határozata alapján szavalók is társultak, akik önként vállalkoztak szónoki előadásra. 1844. II: Petőfi Sándor 3 napot töltött a ~ körében. 1845 tavaszán →Benőfy Soma fölhívására a 3 csoport egyesült, s átalakultak az →Egri Hittanhallgatók Magyar Társulatává. - Elnökei: Stészel Ferenc, 1839: →Kovacsóczy István, 1841: →Perger János. Ki.P.

Koncz 1892:166. (Az Egri Növendékpapság M. Egyházirod. Társulata)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.