🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Templeton-díj
következő 🡲

Templeton-díj, „Templeton-díj a spirituális valósággal kapcsolatos kutatások és felfedezések előmozdításáért” (ang. Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries About Spiritual Realities): a teológia és a tudomány kapcsolatának kutatása, valamint a spirituális értékek megvalósítása terén elért eredményeket elismerő díj. - Az emberi élet legalapvetőbb kérdései vizsgálatának elősegítésére 1972: alapította Sir John →Templeton. Élő személyek kaphatják meg, az alapító előírása szerint a →Nobel-díjnál mindenkor valamelyest nagyobb összeggel jár. Évente adják át Londonban. A világ országaiból beérkező ajánlások alapján a jutalmazásról bizottság dönt, amelyben a nagyobb vallások képviselői foglalnak helyet. - A kitüntetettek között nemcsak ker. teológusok, gondolkodók és más (hindu, buddhista, muszlim, zsidó) vallások képviselői vannak, hanem főleg kozmológiával, ill. a hit, az etika, a fil. és valamely tudományág kapcsolatával foglalkozó természettudósok, valamint vallási v. humanista mozg-ak kiemelkedő egyéniségei. - A ~ eddigi díjazottjai: 1973: Kalkuttai →Teréz anya; 1974: Roger →Schutz, a →taizéi közösség létrehozója; 1975: Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) indiai elnök; 1976: Leo Jozef Suenens (1904-96) bíb., a →katolikus karizmatikus megújulás felkarolója; 1977: Chiara Lubich (1920-), a →Fokoláre Mozgalom alapítója; 1978: Thomas Torrance (1913-) skót prot. teológus; 1979: Nykkio Niwano (1906-99) japán buddhista, a vallásközi párbeszéd előmozdítója; 1980: Ralph Wendell Burhoe (1911-97), a tud. és a vallás közti interdiszciplináris kérdések kutatója; 1981: Cicely Saunders (1918-2005) anglikán orvosnő, a hospice mozg. megalapítója; 1982: Billy Graham (1918-) bapt. evangelizátor; 1983: Alekszandr Szolzsenyicin (1918-) író, az orosz ortodox spiritualitás megújítója; 1984: Michael Bourdeaux (1934-), a komm. országokban hitük miatt üldözöttek segítője; 1985: Alister Hardy (1896-1985) tengerbiológus, az oxfordi Vallásgyakorlat Kutatási Központ megalapítója; 1986: James I. McCord (1919-90) presbiteriánus, a Princeton Theological Seminary elnöke; 1987: →Jáki Szaniszló OSB, a tudományfil. és teol. határterületeinek kutatója; 1988: Inamullah Khan (1912-97), a muszlim Világkongresszus megalapítója és egykori főtitkára; 1989: megosztva Lord George MacLeod (1895-1991) tiszteletes, a skóciai Iona szigeti ökumenikus közösség megalapítója, és Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007) atomfizikus, filozófus; 1990: megosztva Baba Amte (1914-), a leprások indiai apostola, és Louis Charles Birch (1918-) ausztrál genetikus, teológus; 1991: Immanuel Jakobovits (1921-99) angliai főrabbi; 1992: Kiung-Csik Han (1902-2000) koreai presbiteriánus evangelizátor; 1993: Charles W. Colson (1931-), a börtönlelkészet támogatója; 1994: Michael Novak (1933-) filozófus, diplomata; 1995: Paul Davies (1946-) elméleti fizikus, kozmológus; 1996: Bill Bright (1921-2003) evangelizátor; 1997: Pandurang Shastri Athavale (1920-2003), indiai társad. reformok kezdeményezője; 1998: Sigmund Sternberg (1921-), m. származású brit zsidó filantróp; 1999: Ian Barbour (1923-), a tud. és a vallás integrálásának úttörője; 2000: Freeman Dyson (1923-) elméleti fizikus, matematikus; 2001: Arthur Peacocke (1924-2006) brit természettudós, teológus; 2002: John Polkinghorne (1930-) brit részecskefizikus, teológus; 2003: Holmes Rolston (1932-) filozófus, a „környezeti etika atyja”; 2004: George Ellis (1939-) kozmológus; 2005: Charles Townes (1915-) lézerkutató; 2006: John D. Barrow (1952-) angol kozmológus, elméleti fizikus; 2007: Charles Taylor (1931-) kanadai filozófus. N.D.

1. Templum in antis

2. Prosztülosz

3. Amfiprosztülosz

4. Peripterosz

5. Pszeudoperipterosz

6. Dipterosz

7. Pszeudodipterosz

8. Körperipterosz

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.