🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Temesvár visszafoglalása
következő 🡲

Temesvár visszafoglalása, 1716. okt. 16.: a Temesvidék 164 éves török hódoltságának megszüntetése. - →Savoyai Jenő hg. 1716. VIII. 5: a péterváradi győzelem után kb. 65.000 fős seregével IX. 1-X. 13: megostromolta a 18.000 fővel védett Temesvárt. A város fából épült, lakói közül az ostrom alatt sokan meghaltak. A várban talált 120 ágyú mindegyikén cs. címer volt, Temesvár Szulejmán általi elfoglalása (1552) idejéből. Az ostromló seregből Temesvárnál meghalt: Hochberg vezérőrnagy, 3 ezr., 6 őrnagy, 23 kapitány, 42 hadnagy, 21 zászlós, 47 őrmester, 68 tizedes, 2189 közlegény és 7 mérnök (össz. 2407 fő). Megsebesült Emánuel port. kir. hg., Würtembergi Sándor és Frigyes hg-ek, Ahrenberg hg., Ahumada, Browne, Livingstein és Elster tábornokok, 7 ezr., 6 alezr., 9 őrnagy, 18 kapitány, 53 hadnagy, 35 zászlós, 29 őrmester, 49 tizedes, 3968 közlegény és 10 hadmérnök (össz. 4192 ember; a veszteség halottakban és sebesültekben 6599 fő). 44 napi ostrom után az erőviszonyok tudatában Musztafa pasa a Belgrádba való szabad elvonulásért X. 13: megállapodott a vár átadásában. A nők, gyermekek és málhájuk elszállítására Savoyaitól (túszok ellenében) 1000 kocsit kaptak; a fegyver és lőszer hadizsákmány lett. A várba menekült kurucok, oláhok, örmények, szerbek, zsidók stb. maradhattak v. távozhattak. X. 17: a kivonuláskor a távozó 12.000 főnyi helyőrséget kb. 500 fegyveres cs. lovas kísérte. Követte őket 1000 parasztszekér az aggokkal, betegekkel, nőkkel és gyermekekkel. Az akkori temesvár-pancsovai országúton, DNy-i irányban haladtak a megjelölt 8 állomás felé. D-Mo. 175 é. tör. hódoltsága kivonulásukkal befejeződött. 88

Századok 1869:2. sz. (Böhm Lénárt: Az utolsó temesi pasa) - Horváth M. VII:54. - Temes vm. tört. Bp., 1914.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.