🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tanyai Tanács
következő 🡲

Tanyai Tanács, 1949. jan. 22-1954.: A Gazdasági Főtanács 1221/1948. sz. határozatával Tanyabizottságot alakított, azon céllal, hogy a 'tanyakérdés' megoldását megtervezze. Mivel 1930: 655.000 ember lakott a belter. közp-jától 4 km-re levő tanyákon, azok kulák lakói 1919: az ellenforr. szítói, a klerikális reakció szöv-esei voltak, osztályharcos feladat lett a „tanyák szétszórtságából eredő hátrányok” megszüntetése, a „közösségi élet kialakításának helyesen kiválasztott gócpontokba tömörítése” (lakóinak ellenőrizhetősége). A ~ot a min-tanács 630/1949. Korm. rendeletével hozták létre, elnöke: Erdei Ferenc (1910-71). Kezdetben a 236 tanyaközp. kijelölésével foglalkozott. II. 12: az 1300/1949. Korm. sz. rendelettel megtiltották az építkezéseket külter-eken, a településeket kötelezték belterületi határaik ideigl. kijelölésére. A ~ új közs-alapítási törekvései csak a hivatali munkát szaporította; a 3690/1949. Korm. sz. rendelet fölhatalmazta a belügymin-t, hogy „közérdekből” önálló községet alakíthasson, határrészeket átcsatolhasson. A ~ot a 4148/1949. Korm. sz. rendelet VII. 13: az Országos Tervhiv. szevezetébe helyezte, jogilag az 1954:3. tc. a Város és Községgazdálkodási Min. megalakításakor megszüntette. 88

Falu és Város 1949.II. 19. - Áll. és Közigazg. 1949. V:47. (Beér János-Erdei Ferenc-Takács József: A ~ munkája és feladatai) - Beér János: A helyi tanácsok kialakulása és jejlődése Mo-on (1945-1960). Bp., 1962:148.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.