🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Tallián
következő 🡲

Tallián Lajos, OSA (Sopron, Sopron vm., 17. sz.-Buda, 1730. aug. 25.): perjel. - Bécsben tanult, pappá szentelése után Mickolcon és Tokajban lelkész. 1724: Budán kisegítő lelkész, 1726: Fiuméban vikárius perjel, ahol Koháry István gr. támogatásával újjáépíttette a ktort és tp-át. 1728: ismét Budán élt. - M: Moyses Pannonicus Ladislaus ut pote orthodoxae fidei propugnator gloriosus... Viennae, 1705. - Disputatio. Ethica iuxta consuetudinem... Uo., 1707. - Scutum inexpugnabile innocentiae Marianae contra hostes... Uo., 1722. 88

Szinnyei XIII:1257. - Fallenbüchl 1943:206.

Tallián Lázár Ferenc, vizeki (Bolhás, Somogy vm., 1811. máj. 5.-Veszprém, 1896. nov. 9.): választott püspök. - T. Ede légrádi plnos, zágrábi knk. öccse. Szombathelyen és Veszprémben tanult, ahol 1834. V. 4: pappá szent. VII. 1: Várpalotán, 1835. XI. 4: Pápán kp., 1838. V. 2: adm., IX. 12: plnos Göllén, 1844. VI. 13: Kaposváron, 1854: a gimn. ppi biztosa is, 1859: veszprémi knk., 1867: jásdi c. apát, 1877: szegyh. főesp. és hantai prép. 1875: a ppi javak kápt. gondnoka, 1885: fárói vál. pp. - Kvtárát a szem. örökölte. - Utóda a fárói címen 1900: Venczel Ferenc. T.E.

LBE:425. (1896: fárói vál. pp.) - Schem. Vesp. 1897:216. - Pfeiffer 1987:279.

Tallián Miklós, SJ (1666. márc. 6.-Nagyszombat, 1738. dec. 23.): hitszónok. - 1686. II. 24: lépett a JT-ba, tanította a humaniorákat és a szónoklattant; több JT rház főnöke. - Szt Ágoston munkáiból több kötetre való kivonatokat írt (kz-ban maradt). 88

Szinnyei XIII:1258.

Tallián Ödön (*1856. nov. 24.): tanítóképző intézeti igazgató. - 1881-1889/90: Esztergomban a tanítóképző ig-ja. - Cikke: Új M. Sion (munk.) - Álneve: Tallósi (Új M. Sion, 1882). 88

Új M. Sion 1886:852. - Szinnyei XIII:1258. - Bartal 1942:72.

Tallián Péter, OSPPE (Pápa, Veszprém vm., 1660 k.-Máriavölgy?, 1709): hitszónok. - 1693-94: Máriavölgyben a fil., 1702-03: Nagyszombatban a skolasztika tanára. - M: Titkos értelmű liliom, azaz a Bold. Szűz Mária ... Nagyszombat, 1697. 88

Szinnyei XIII:1258. - Kisbán II:573. - Gaál 1987:6.

Tallián Péter, SJ (Pinnye, Győr vm., 1689. szept. 6.-Nagyszombat, 1719. szept. 3.): tanár, hithirdető. - 1705. X. 28: lépett a JT-ba, a grammatikai és humaniorák oszt-ában tanított; utóbb Nagyszombatban a teol. tanára. - M: Rea Innocentia in foro academico absoluta, sive Maria Virgo Dei Mater ab originali labe oratoria dictione defensa. Tyrnaviae, 1717. 88

Szinnyei XIII:1258.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.