🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Táthev
következő 🡲

Táthev: örmény kolostor a karabahi Örmény Köztársaságban lévő Cár (Dzár) erődített falu helyén, 2030-2050 m magasságban. - Az örm. hagyomány szerint Szt Júdás Tádé apostol sírja körül épült Dádivánk, Thatevivánk ktorával együtt. A vidék, Khárávácsár tartomány az elsők közé tartozott, ahol elterjedt a kereszténység. Michai Aszori krónikája szerint ~ az 5. sz: ppi székhely. A 9. sz: a Szjuniki Fejedelemség központja lett. - A törökök csak a 18. sz: hatoltak be, de 1720-24: az örm. őslakosság elmenekült. 1940-50: az azerik 1274: épült 4 tp-ából 2-t és a chácskáros temetőket földig rombolták, eltörökösödött kurdokat telepítettek be, a számukra épített isk. romba dőlt falaiból a chácskárok darabjai világosan előtűnnek. 1999: 12 vallásos örm. családot telepítettek be, pásztorokat, parasztokat. Az amerikai Hovnánján támogatásával régi épületei megújulóban vannak. Szám L.

Brentjes, B.: Drei Jahrtausende Armenien. Leipzig, 1973. - Poghoszján, R.: Armenia 2006/3.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.