🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Táncz
következő 🡲

Táncz Menyhért József, OSPPE (Pápa, Veszprém vm., 1743. febr. 19.-Pest, 1800. okt. 7.): szerzetes. - 1760 nyarán lépett a r-be, 1761. X. 25: Márianosztrán szerz. fog-at tett. Pápán bölcs-et, 1763: Sátoraljaújhelyt, 1766: Pécsett teol-t tanult. 1767. VI. 8: pappá szent. 1770-73: Pesten a tartfőn. másodtitkára, 1773-75: Pápán fil. tanár s az isk. elöljárója, 1777-79: Pécsett theol. moralist és egyhjogot tanított, 1780: Pesten a rtart. titkára, Nagyszombatban 1780-82: morálist és egyházjogot tanított. Életének utolsó részét a pesti ktorban töltötte, ahol Gindl Gáspár provinciális titkára. A szerzetet 1786. II. 7: eltörlő rendelet értelmében VIII. 20-ig Pesten maradt, a ktorban élt napi 40 koronányi fizetéséből. VIII. 20: el kellett hagynia a ktort, előbb 190, 1787. VII-tól 300 Ft nyugdíjjal. További sorsa ismeretlen. - Bayer József 5 pálos drámáját ismertette (RMK II.), melyeket ~ másolt le, az egyiket (József c-mel, József és Putifárné történetét) ~ pálos teológus 1765: Sátoraljaújhelyen írta. 88

Zemplén vm. 1906:274. - Szinnyei XIII:1282. (*1743. márc. 20. és okt. 25. között) - ItK 1929. (Tímár Kálmán: Adatok ~ életéhez); 1930:360. (Uő: ~ származása) - Kisbán II:474.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.