🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > Támogatás a Keleti Egyházaknak Szövetség
következő 🡲

„Támogatás a Keleti Egyházaknak” Szövetség (fr. Oeuvre d'Orient, ang. Work of the East), Párizs: 1856: alapította a Sorbonne prof-ainak egy csoportja a neves matematikus, Cauchy báró irányításával, l'Oeuvre des Ecoles d'Orient (Kelet Iskoláinak Műve) néven. Céljuk kezdetben a libanoni gyermekek támogatása volt. Első ig-ja a Sorbonne egyhtört. prof-a, Ch. M. →Lavigerie, aki később az Afrika Misszionáriusai (→Fehér Atyák) missziósrend alapítója és bíb. lett. A szöv. 1858: az Egyház Műve néven kapott p. elismerést. 1901-től ~, a mindenkori párizsi érs. védnöksége alatt működik. A libanoni drúzoknak a maroniták körében végzett mészárlása és az Ottomán Birod. fölbomlása után a ~ rövidesen kiterjesztette működését a Közel-Kelet, Közép-Kelet, K-Afrika és D-Ázsia államaiban élő összes keleti keresztényre, a kat. egyházzal egységben lévőkre ill. az autokefál egyházakban élőkre egyaránt (maronita, szír, káld, asszír, görög-ortodox, kopt egyházrészekre ill. a D-indiai →Tamás-keresztények minden ágára). Célja, hogy a kerség családjának ősi tagjai továbbra is megmaradjanak hagyományos térségeikben. Támogatja isk-k és kórházak építését, fenntartását, valamint szoc. támogatást nyújt és segíti az evangelizációt. Tevékenysége 21 államra terjed ki. - 1984: a belgiumi ~ leuweni központtal létrehozta a ~ egy hasonló célú külön ágát, Solidarité-Orient (Szolidaritás a Kelettel, ang. Solidarity-East) néven. Folyamatosan támogatást nyújtanak a D-libanoni Saidában egy árvaháznak, a szíriai Qatnában egy öregotthonnak, a jeruzsálemi Páli Szt Vince szervezetnek, az indiai Keralában egy orvosi központnak, az egyiptomi koptoknak isk. fenntartásához és öntözési művekhez. A Leuweni Egyetem Teol. Karán és Keleti Int-ében szíriai, palesztinai, libanoni, indiai és oroszo-i fiatal papok képzését és doktori továbbképzését teszik lehetővé. - Tagsága: mintegy 100.000 adományozó tag világszerte. Közleményei: évente 4x Bulletin de l'Oeuvre d'Orient (Work of the East Bulletin), ugyancsak évente 4x a hírmelléklete: Lettre d'information (Newsletter). N.D.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.