🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szovjet-jugoszláv szerződés
következő 🡲

szovjet-jugoszláv szerződés, 1941. ápr. 5.: barátsági és megnemtámadási szerződés. - A Háromhatalmi Egyezményhez 1941. III. 25: csatlakozott Jug-ban a németbarát Cvetkovics-kormányt III. 27: államcsínnyel megdöntötték, az új kormány e csatlakozást érvénytelennek nyilvánította, IV. 5: megkötötte a ~t. Ebben vállalták: 1) minden egymás elleni támadástól tartózkodnak, egymás függetlenségét, felségjogait és ter. sérthetetlenségét tiszt-ben tartják; 2) ha az egyik felet támadás érné, a másik fenntartja vele a baráti kapcsolatot; 3) az 5 é. érvényes szerződést lejárta előtt 1 évvel fölmondhatják, ha nem teszik, automatikusan 5 évvel meghosszabbodik; 4) az aláírással érvénybe lépő ~t a legrövidebb időn belül meg kell erősíteni, az okmányokat Belgrádban kicserélni. - Az okmány oroszul és szerb-horvátul készült, mindkét szöveg egyformán hiteles. - Válaszul IV. 6: ném. és olasz, (a horvát függetlenség IV. 10-i kikiáltása, Jug. de jure megszűnése után) IV. 11: m. csapatok IV. 17-ig megszállták Jug-t. - IV. 11: szovjet-jug. barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést írtak alá (a →Molotov-Ribbentrop paktumot 10 é. kötötték). 1944 őszén a szövetségesként Jug-ba bevonult szovjet csapatok rablásai és erőszakoskodásai ellen a jug. pártvezetés tiltakozott Sztalinnál, kevés eredménnyel. 88

Halmosy 1966:505. - Ðilas, Milovan: Találkozások Sztalinnal. Bp., 1989.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.