🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szombatév
következő 🡲

szombatév: 1. az ÓSz-ben 7 éves ciklus utolsó éve. - a) A Szövetség kv-e előírta, hogy a héb. rabszolgát 6 évi szolgálat után minden váltságdíj nélkül szabadon kell bocsátani, ha pedig uránál akar maradni, akkor örökre rabszolga marad (Kiv 21,2-6); 6 év elteltével parlagon kell hagyni a szántóföldet, a szőlőt és az olajfást is; a 7. év termése a szegényeket és az állatokat illeti (23,10). Az éveket a rabszolgaság kezdetétől v. a szántóföld stb. megművelésétől számították. - b) A MTörv 15,12-15 hasonló módon határozza meg a rabszolga szabadon bocsátásának évét, de a rabszolgát nem szabad „üres kézzel” elengedni, el kell látni bőségesen a nyájból, a szérű és a sajtó terméséből. A föld parlagon hagyásáról itt nincs szó, ezzel szemben előírás az izraeliták adósságának elengedése a 7. évben (15,1-3). A 7. év kezdetét országosan kihirdették. Aki vonakodott a 7. év közeledtével a rászorulónak kölcsönt adni, arra súlyos bűn nehezedett (25,21). - c) A Papi irat (Lev 25,1-7.18-22) a 7. évet az Ígéret földjének, Kánaánnak elfoglalásától számítja; a ~ a nyugalom éve (szabbat) embernek, állatnak egyaránt; a föld termését át kellett engedni a szolgáknak és az állatoknak. A 6. évhez háromszoros termés áldásának ígérete kapcsolódik (25,21). - Az egész ország nem tartott mindig ált. ~et (vö. 26,34; 2Krón 36,21), csak Júdában (1Mak 6,49.53) és Szamariában (ZsidTört 11,8,6) tartották meg a Makkabeusok és Heródes (14,16,2) korában. A ~ analógiája a →jubileumi év (Lev 25,8-11). - 2. amerikai kezdeményezésre az egyetemi tanárokat megillető pihenőév. Tanításuk 7. évében nyugalmi évet kapnak, amikor nem kell tanítaniuk, hanem pihenhetnek és készülhetnek a következő 6 éves tanítási ciklusra. R.É.

BL:1742.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.