🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szeretet cselekedetei
következő 🡲

szeretet cselekedetei: önkéntes szolgálatok összessége, melyet →szeretetből, szükség esetén ellenszolgálatás nélkül is vállal és elvégez az ember. - Izajás felsorol néhányat a ~ közül (Iz 58,6-7). A késői zsidóság a →Tóra által parancsolt kötelező tettek (613 ilyet ismertek) mellett számon tartotta az →alamizsnát és a ~t. Az ~ (szemben az alamizsnával) nemcsak szegények, hanem gazdagok, élőkön kívül holtak felé is irányultak; s mindenféle személyes szolgálatot is magukba foglaltak. A ~t értékesebbnek tekintették, mint az alamizsnát. A ~ közé tartozott a temetési szert. is; innen érthetők Jézus szavai, amit Betániában, Simon házában Júdásnak mondott, amikor az méltatlankodott a kenet pazarlása miatt (Jn 12,7-8). Jézus tanítványai számára a szeretet legnagyobb cselekedete az élet föláldozása (Jn 10,11; 15,13; . 1Jn 3,16; Mk 10,45;. Lk 22,27). R.É.

BL:1713.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.