🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szent kapu
következő 🡲

szent kapu, jubileumi kapu (lat. porta sancta): 1. tág értelemben bármely templom →kapuja, melyet az első keresztény időktől fogva az Oltáriszentséghez vezető „szűk kapu”-nak (vö. Mt 7,13-14) tekintettek, s ennek megfelelően tiszteltek. Később szűkült a körük, és csak azoknak a tp-oknak v. baz-knak a kapuját mondták ~nak, melyek Szt Péter v. Szt Pál apostolfejedelmek tiszt-ére voltak szentelve. Az ilyen ~kba olykor ereklyéket illesztettek a tiszt. növelése érdekében. A ~ küszöbét tiszteletteljesen megcsókolták, mielőtt beléptek a baz-ba v. tp-ba. - 2. szoros értelemben Rómában a →négy patriarkális bazilika (→Vatikáni Szent Péter-bazilika, falakon kívüli →Szent Pál-bazilika, →lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, →Santa Maria Maggiore-bazilika) 1-1 kapuja, mely csak a →jubileumi évek (szentévek) alatt van nyitva a zarándokok számára, egyébként márványlappal van befalazva. A szentévet a pápa a ~ ünnepélyes megnyitásával kezdi. Ennek jelképes szert-át VI. Sándor p. 1500: rendelte el. A Szt Péter-baz. ~ját maga a pápa nyitja meg, s a szentév leteltével ő falazza be. A másik 3 baz-ét az általa erre kijelölt főpap nyitja és zárja. A márványlapok külső oldalát kereszt díszíti, belső oldalukra rávésik a jubileumi éveket. - A nyitott ~at éjjel-nappal őrzik. Régebben a Szt Péterről és Pálról nev. lovagok feladata volt ez, majd a jelentősebb jámbor férfitársulatokra hárult, akiket a p., ill. a p. legátusok ünnepélyes formában bíztak meg ezzel. - A ~n csak belépni szabad, kimenni nem, kivéve a szentév utolsó napját, amikor zarándokok is ezen a kapun hagyják el a bazilikát. A ~ bezárása hasonló ünnepélyes formák között történik, mint megnyitásuk. Díszes fémtokba zárva elhelyezik a szentévi bulla másolatát, a ~k megnyitásáról és bezárásáról szóló okmányokat, a szentévi emlékérmek egy-egy példányát. A ~k zárókövét, mely kereszttel van jelölve, az arany vakolókanál és kalapács segítségével maga a p., ill. a bíb. legátus illeszti helyére. - 3. Kivételes esetekben a pápa más tp-ok kapuit is kinevezheti ~nak. A róm. Santa Maria in Trastevere baz. részben a Tiberis áradása, részben a pestis miatt lett jubiláris tp. a távoleső Szt Pál baz. helyett. VIII. Orbán (ur. 1623-44) 1625. II. 7: a baz. középső kapuján belépve megáldotta és ~nak jelentette ki a kaput. 1700: hasonló okokból, 1800: a 2 évvel korábbi tűzvész miatt volt ismét e tp-ban ~. A beneventói szegyh-ban XIII. Gergely p. (ur. 1572-85) engedélyével a rendes jubileum bezárása után 6 hónappal 1576: nyitottak meg egy ~t, s a szokás hosszabb időn át megmaradt. 1526: ugyanilyen kiváltságot adott VII. Kelemen a nápolyi Szt Péter tp-nak, melyet 1551: III. Gyula, 1576: XIII. Gergely megújított. XIII. Benedek a port. kir., V. János kérésére megengedte, hogy Liszabonban 4 baz-t építsenek ~kal, s közülük az egyiket a pátriárka, a többit az általa megbízott pp-ök nyissa meg és zárja a szentévekben. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.