🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmáregyházmegyei katolikus lapok
következő 🡲

szatmáregyházmegyei katolikus lapok: A szatmári egyhm. saját lapot, folyóiratot lapkiadóként nem adott ki, területén egyháziak és világiak kat. szellemű lapokat, folyóiratokat alapítottak. - Szatmárnémetiben 1870. X-1871. VI: a →Népiskolai Lapok hetilapot. - Uo., Bpen és Egerben 1871. VII. 6.-1874. XII: a →Népiskola hetilapot. 1887. X. 15-1914. III. 31: a →Téli Esték c. lapot a Kat. Legényegylet számára adták ki (1914. III. 1: beleolvadt a →Magyar Földművelőbe). - Felsőbányán, 1895: Szatmárnémetiben a Szatmár-ugocsai r.k. néptanító egyes. szakközlönyét, 1890. I-1896. XII. 22: az →Iskola havilapot, 1891. XII. 27-1914. V. 27: a →Heti Szemle pol. és társad. lapot, folytatását, a →Szatmári Hírlapot 1914. V. 24-1919. III: a Szatmár Egyhm. Irod. Kör lapjaként adták ki. - A →Katholikus Élet, tud-nyal, irod-mal, művészettel foglalkozó, kritikai írásokat közlő, vasárnaponkénti hetilap 1921. V. 1-1931. XII. 27: jelent meg, [1925. IV-1928. XII: fölfüggesztették, de évf-jelzése a későbbiekben folytonos]. A rumén hatóságok általi fölfüggesztése idején helyette 1927. XII. 9-1928. I. 5: →Új Élet c. ker. társad. hetilap jelent meg. A Szívgárdisták heti értesítőjeként jelent meg 1925. I-1940. VIII: A →Szív (1927. X. 16-tól a Jézus Szíve Szövetség [imaapostolság] heti értesítőjeként 1932-1935. X. 6: Szív c.); 1933. IV. 16-VI: Szövetséges címen, a Szívgárdista mellékleteként (I. évf. 1-25 sz.) ifj. lap jelent meg Szatmárnémetiben. - Egyhközs. értesítő volt 1929. VII-1944. VII: a Hildegárda c. lap. - Az 1945-89: kényszerhelyzetet követően Szatmárnémetiben 1992-94?: a →Gyertyafény és folytatása, 1999. III-: az Ajándék (Szt Család pléb.), 1998-: a Rózsaeső (Kis Szt Teréz pléb.), 1999-: a Szivárvány (Szegyh. pléb.), 1997-: a Nicolaos (Szatmárnémeti, Szt Miklós g.k. pléb.), 1998-: a Forrás (Sárközújlak) c. lapokat adták ki. - Az egyhm. Ferences Világi Rend Máramarosszigeten 1992-: Szt Ferenc Nyomdokain c. saját lapot índított, mely 1994: óta orsz. jellegű. B.L.B.-88

Monoki 1941. - Viczián 1995. - Kuszálik 1996.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.