🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szatmáregyházmegyei katolikus könyvkiadás
következő 🡲

szatmáregyházmegyei katolikus könyvkiadás: Az 1889: alakított →Szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör 1891: létesítette a →Pázmány-sajtó nyomdát és vállalta, hogy évente 12 kv. kiadásának költségeit fedezi. Az 1945-89 közötti kényszerhelyzetet követően a szatmári ppség intézményesen kat. kv-kiadót nem létesített, de több kv. kiadását fedezte: Bura László: Krisztussal élve a világ felé fordulva. A Páli Szt Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek 1842-1992. (Kolozsvár, 1992). - A szatmári szegyh. (Nagyszeben, 1994). - Ardai László Attila: Az isteni ige tükrében. Bevezető gondolatok és hívek könyörgései az év köznapjaira. (Kolozsvár, 1996). - Uő: Szentekkel a mennyben. Bevezető gondolatok és hívek könyörgése a szentek ünepeire. (Uo., 1996). - Scheffler János: A pap. (Szatmárnémeti, é.n. [1998]). - Bura László: Arcképek a Szatmári R.K. Egyhm-ből. (Szatmárnémeti, 1998). - A ppség 1996-99: könyvnaptárt adott ki. B.L.B.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.