🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szalámitaktika
következő 🡲

szalámitaktika: kommunista politikai módszer az ellenfelek megosztására és részenkénti megsemmisítésére. - 1945-1948: szovjet tapasztalatok alapján Rákosi (Rosenfeld) Mátyás a M. Komm. Párt (MKP) főtitkára alkalmazta Mo-on. Lényege: a polgári pártokba beépített komm. bomlasztók révén baloldali csoportot hoztak létre, mely a jobboldaliak (klerikálisok, konzervatívok, reakciósok, stb.) elleni harc ürügyén azoktól rendszeresen 'elhatárolódott', ellenfelei csoportos kizárásával a pártokat fölmorzsolta. A mindenható →Szövetséges Ellenőrző Bizottság s a megszálló szovjet támogatásával történhetett mindez, mely zsarolásaival megakadályozta a MKP túlkapásainak korlátozását. - A ~ célpártja az 1945-ös választásokon 2.697.508 szavazattal (57%) győztes párt, a Független Kisgazda Párt (FKgP), melyet nagykoalícióba kényszerítettek, 1946. I. 16: a ceglédi parasztok tiltakoztak az ellen, hogy a nagybirtokosok a kiosztott földet visszaszerezhessék, II. 23: tömegtüntetésen követelték a közigazg. megtisztítását a reakciósoktól, III. 11: kizárták a FKgP-ból →Sulyok Dezsőt és 19 nemzgyűl. képviselőt (→Magyar Szabadság Párt). 1947. I. 5: bejelentették a köztársaságellenes összeesküvés leleplezését. I. 15: a FKgP kizárta Saláta Kálmán és Jaczkó Pál nemzgyűl. képviselőt, Kovács Béla főtitkárt a szovjet megszállók letartóztatták, II. 19: helyére főtitkárrá →Balogh (Bloch) Istvánt választatták. III. 21: a nemzgyűl. 7 kisgazda képviselőt megfosztott mentelmi jogától; ezzel az MKP legerősebb ellenfelét a →proletárdiktatúra felé vezető útról félreállította. 88

Csicsery-Rónay-Cserenyey 1998.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.