🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > széttelepítés
következő 🡲

széttelepítés: egy nemzetrész vagy népcsoport települési rendszerének, lakóhelyének önkényes kijelölésével és erőszakos odaköltöztetésével való fölszámolása. - Ilyen volt pl. a II. vh. alatt és után a SZU-ban a nem szláv népek (csecsenek, észtek, finnek, volgai és K-poroszo-i ném-ek, tatárok, stb.) szülőföldjükről való elhurcolása, szibériai és közép-ázsiai szétszóratása. Csehszlovákiában 1945. XI. 28: a belső telepítést (szlávosítást) irányító prágai Közp. Betelepítési Biz. határozata - a →szövetséges és társult hatalmak jóváhagyásával - a csehszlovákiai m-oknak és a mo-i tótoknak a 'viszonosság' (reciprocitás) alapján történő 'kicserélését' követően a CS-ban maradó 'csekély számú' m-t, kis csoportokban az egész orsz. ter-én széttelepítette. Föltételezték, hogy a hagyományos életkörülményeiktől, javaiktól, közösségüktől, isk-iktól, tp-aiktól megfosztott embereket, idegen nyelvi környezetben, papjaiktól, tanítóiktól, nemzettudatuktól megfosztva, hamar elszlávosíthatják, a 2. v. 3. nemzedékükben a vegyesházasságok révén beolvaszthatják. A 'lakosságcsere' csalódást keltő adatai és a hidegháborús külpol. helyzet megakadályozta végrehajtását, a zömében földművelő lakosságot az iparosítás nem tudta tömeges önkéntes elköltözésre késztetni. A →tömbmagyarság álcázott megbontását szolgálta az 1980-as é. végén Ro-ban a kezdetén kudarcba fulladt 'falurombolás'. 88

História 1998:2. sz. (Kocsis Károly: Telepítés és etnikum a Kárpát-medence határvidékein 1944-1950) - Vadkerty Katalin: A belső telepítések és lakosságcsere. Pozsony, 1999. (Mercurius kv-ek) - A komm. fekete kv-e. Bp., 2000:371. (Andzej Paczkowski: Lengyo. az 'ellenséges nemzet') - Fórum Társadalomtud. Szle 2002:1. sz. (Popély Árpád: A csehszlovákiai m. kisebbség tört. kronológiája 1950-1964)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.