🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > székesfehérvári királyválasztó és koronázó országgyűlés
következő 🡲

székesfehérvári királyválasztó és koronázó országgyűlés, 1526. nov. 10.-12.: az ország Mohács utáni kettészakadásának fontos állomása. - II. Lajos kir. csatamezőn feltalált holttestét Székesfehérvárra szállították, ahol 1526. XI. 10: eltemették. Másnap a préposti házban az ország bárói →Szapolyai Jánost választották kir-nak, a választásról →Werbőczy István értesítette a város körüli mezőn összegyűlt nemeseket, akik azt elfogadták. XI. 12: Podmaniczky István nyitrai mpp. a kir. bazilikában Batthyány Ferenc nádor jelenlétében megkoronázta Szapolyait. Az ellenjelöltet, az özvegy Mária királyné fivérét, Habsburg Ferdinándot XI. 25: Komáromban választották királlyá az ott összegyűlt rendek. M.G.

Lauschmann Gyula: Székesfehérvár tört. I. Székesfehérvár, 1993:105. - MTK II:361.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.