🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > start számla
következő 🡲

start számla: a fiatalok életkezdő támogatását kiegészítő számla, melyet a szülő nyit gyermeke nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál. – A ~ megnyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek a szülőtől (szülőnek minősül a gyermeknek az a családi pótlékra jogosult szülője vagy más törvényes képviselője, akinek a családi pótlékot folyósítják):

a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító okmánya, és - ha van - lakcímkártyája minden esetben eredeti a szülő hozza
a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (a gyermek adóigazolványa!) ha a gyermek adóigazolványa rendelkezésre áll bemutatásra a szülő hozza
gyermek születési anyakönyvi kivonata minden esetben bemutatásra a szülő hozza, a pénzügyi szolgáltató arról másolatot készít
gyermek lakcímkártyája minden esetben bemutatásra a szülő hozza
igazolás a családi pótlék szülőnek történő folyósításáról (ez a 30 napnál nem régebbi, a családtámogatási kifizető hely által hozott jogerős közigazgatási határozat, vagy hatósági bizonyítvány, esetleg egy 30 napnál nem régebbi, családi pótlék kifizető hely által kiállított dokumentum, mely igazolja, hogy a gyermek után járó családi pótlékot a nevére folyósítják) minden esetben eredeti a szülő hozza
a Magyar Államkincstár által a szülőnek küldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levél, ha az már a szülő birtokában van ha a gyermek adóigazolványa nem áll rendelkezésre eredeti a szülő hozza, a pénzügyi szolgáltató másolatot készíthet
annak a szülőnek egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják és ezt igazolja a gyermek 16 éves korától akkor, ha a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodást a gyermek köti meg eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
felhatalmazó nyilatkozat a kiutaló (Magyar Államkincstár) részére, amelyben a szülő felhatalmazza a kiutalót arra, hogy a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások esetén az adatkezelő közigazgatási szervvel a kiutaló adategyeztetést folytasson minden esetben eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
felhatalmazás a kiutaló (Magyar Államkincstár) részére a gyermek adóazonosító jelének a kincstári számlán lévő összeg kiutalásával egyidejű átadására a pénzügyi szolgáltató felé ha a gyermek adóigazolványa nem áll rendelkezésre eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
felhatalmazás a pénzügyi szolgáltató részére az adatkezeléshez minden esetben, ha erről a Start-számla vezetésére vonatkozó szerződés (megállapodás) nem rendelkezik eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
felhatalmazás a pénzügyi szolgáltató részére az állami támogatás igényléséhez minden esetben, ha erről a Start-számla vezetésére vonatkozó szerződés (megállapodás) nem rendelkezik eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
a gyermek szülőjének (törvényes képviselőjének) felhatalmazó nyilatkozata a jogalap nélküli állami támogatásból eredő bármilyen jóváírás visszautalásáról ha a pénzügyi szolgáltató szerződéskötéskor (megállapodáskötéskor) kéri eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
a pénzügyi szolgáltató saját, ügyfél által kitöltendő igénylőlapja Start-számla vezetésére, illetve szerződés (megállapodás) Start-számla vezetésére minden esetben eredeti a pénzügyi szolgáltató adja
a jelenlegi számlavezető által a Start-számla egyenlegéről kiadott Adatszolgáltatás más Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatótól áthelyezett Start-számla esetén eredeti a szülő hozza
kérelem a Start-számla átvételére más Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltatótól áthelyezett Start-számla esetén eredeti a szülő hozza

Amennyiben a fentieken túl egyéb iratot is kérnek a fentieken túl, akkor az az adott pénzintézet sajátossága lehet.

A ~ a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Kincstár megküldje a számlavezetőnek.

A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Kincstárat, amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást. – A ~t nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni, amikor a szülők anyagi lehetősége ezt megengedi. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Kincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a ~t, a Kincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja. – 2008. január 1-től a Kincstár is vezethet ~t, ennek előnyei: azok számára is biztosítva van a lehetőség ~ nyitására, akik nem akarják elvinni gyermekük számláját a Kincstárból, miközben befizetéseikkel szeretnék a számlán lévő összeget gyarapítani; azok részére, akik csak a nem magánszemélyek által nyújtott támogatást vennék igénybe, szintén előnyös lehet egy kevés ügyintézéssel járó hosszú távú befektetés; az ügyintézés menetét megkönnyíti, hogy a gyermekek adatai a Kincstárban rendelkezésre állnak; a Kincstárnál vezetett ~ kamatelérési lehetősége nem lesz kedvezőtlenebb más számlavezetőtől; további előny, hogy az ötéves állampapírok hozamát jóváíró Kincstár így frissítheti a versenyt a néhol igen alacsony babakötvény kamatot biztosító pénzügyi szolgáltatók között. – A ~n lévő összeg gyarapítására minden évben be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely magánszemély. Befizetéseik együttes összege legfeljebb évenként 120.000 Ft lehet. – A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke: általában a befizetett összeg 10 %-a, de legfeljebb évi 6000 Ft; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000 Ft; ~ átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 12.000 Ft állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra. A ~ra a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban állami támogatás nem jár. V.G.

2005. évi CLXXIV. Törvény.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.