🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > spanyol telepesek Dél-Magyarországon
következő 🡲

spanyol telepesek Dél-Magyarországon: A török hódoltság alatt elnéptelenedett Temes vidék (temesi szandzsák) 1716-i visszafoglalása után gr. Florimund Mercy (1666-1734) kormányzó az iparosoknak 15 é. adómentességet ígérve franciákon, olaszokon, vallonokon kívül 'spanyolokat' (Barcelona környékéről katalánokat, a Viscayai-öböl vidékéről baszkokat) is telepített a visszacsatolást követő években. Az első telepesek (Nagy)Becskereken s a Béga folyó balpartján (Új Barcelonában) a mocsaras vidék éghajlatának áldozatai lettek. - A második telepítési kísérlet során a lengyel örökösödési háborúban (1733-38) a Habsburg Birod-ba menekült sp-okat az osztr. kincstártól fizetett évi nyugdíjjal a Bánságba telepítették, ahol leginkább selyemhernyó-tenyésztéssel és -földolgozással foglalkoztak. Többségük 1735: Temesvárt (Gyárváros), az 1736. IV: Bécsből 9 hajóval érkezettek Versecen, Mercyfalván s Nagybecskereken (a környéken addigra lecsapolták a mocsarakat) telepedtek le. Itt a bánsági sp-ok leendő egyesítésére külön sp. város alapítását tervezték, de a számukra szokatlan életkörülmények miatt egy évtized alatt kihaltak, elvándoroltak, ill. a magyar v. a telepes sváb környezetükbe olvadtak. Jellegzetes képviselőjük volt a kasztíliai eredetű Lo Presti Árpád br. (1828-79), 1848/49-es őrnagy, aki az 1850-es években 45.000 Ft-ot adott az Akadémiának, s aki a Bach-korszakban évekig parlagon hagyta földjeit, mert a rendőrállamnak nem volt hajlandó adót fizetni. 88

Tört. és Régészeti Értes. 1878:75. (Miletz János: Adatok a D-mo-i sp. telepek tört-éhez) - Szentkláray 1879:249. (A D-mo-i részek benépesítése) - Pallas XV:144. - EH III:338.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.