🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > simontornyai liga
következő 🡲

simontornyai liga, 1458. júl. 26.: Garai László nádor (1447-58), Újlaki Miklós erdélyi vajda (1441-58), szlavón (1457-64) és macsói bán (1438-57) és Szilágyi Mihály kormányzó mindenki ellen kölcsönös segítséget fogadott egymásnak: ha valaki személyüket, becsületüket, javaikat és híveiket megtámadná, az ellen, „bármilyen magas méltóságban álljon is”, fegyvert fognak. A ~t a nádorságtól megfosztott Garai szervezte, Újlakit sértette, hogy azt nem ő kapta, Szilágyit elkeserítette, hogy csak a kormányzói címe maradt meg, hatalmát I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90) átvette. Vitéz János váradi pp. (1445-65) Szilágyit rábeszélte egy Mátyással való találkozásra, az VIII. 8: kezdett tárgyalások után kibékültek, Szilágyi a kormányzóságról lemondott, ezért megkapta a besztercei örökös főispánságot s a Hunyadi-birtokok nagyobbik részét. X. 8. előtt Mátyás lefogatta nagybátyját, aki a ~ tagjaival továbbra is kapcsolatot tartott. Szilágyi 1459. VI. végén szabadult, 1460. X. 6: megújította a ~t Garai özvegyével, Alexandra tescheni hgnővel és gyermekeivel. XI: mint alsó-mo-i főkapitány Szendrő váránál tör. fogságba esett, Isztambulban 1461 elején kivégezték. T.E.

Horváth M. III:86. - Kerékgyártó 1875:306. - Fraknói 1896:189. - MTK II:275.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.