🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > segítség
következő 🡲

segítség (lat. adjutorium, auxilium): tág értelemben rászorulók támogatása szellemi vagy anyagi javakkal; szoros értelemben valakinek kiragadása a bajból saját erővel. Fakadhat →igazságosságból v. szeretetből, ekkor lényeges adata az ingyenesség. - A Szentírásban a jámbor ember állandóan érzi Isten ~ének szükségét, és kéri (Zsolt 7,11; 34,2; 69,2; 93,22; 123,8 stb.). Természetfölötti elhivatottsága miatt az embernek föltétlenül szüksége van a →kegyelem isteni ~ére. A ~ az erősek erkölcsi kötelessége. Korábban az egyéni (→irgalmasság) v. kisebb (szerz.) közösségek ~nyújtásán volt a hangsúly. A 20. sz: a nagyméretű ~nyújtás a probléma: →szolidaritás, nemzetközi szervezetek. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.