🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > scrantoni határozat
következő 🡲

scrantoni határozat, 1918. nov. 12.: A Ruszinok Amerikai Néptanácsa megszavazta az „ősi ruszin területek”, Szepes (1910: lakóiból 12.327 fő, 7,13% ruszin), Sáros (1910: lakóiból 38.500 fő, 22,04% ruszin), Zemplén (1910: lakóiból 39.033 fő, 11,37% ruszin), Abaúj-Torna (+ Kassa, 1910: lakóiból 168+210 = 378 fő, 0,18% ruszin), Gömör és Kishont (1910: lakóiból 21 fő, 0,011% ruszin), Borsod (+ Miskolc 1910: lakóiból 18+156 = 174 fő, 0,06% ruszin), Ung (1910: lakóiból 61.711 fő, 38,07% ruszin), Bereg (1910: lakóiból 100.918 fő, 42,65% ruszin), Ugocsa (1910: lakóiból 34.418 fő, 37,51% ruszin), Máramaros vm-k (1910: lakóiból 159.489 fő, 44,58% ruszin) Csehszlovákiához csatolását „széles jogkörű autonómiával”. XI. 13: Washingtonban átadták T. G. Masaryk (1850-1937) csehszl. elnöknek a scrantoni kongr. jegyzőkv-ét, XI. 16: W. Wilson USA-elnököt és R. Lensing külügymin-t értesítették a ~ról, melyről az érintett lakosság utólag az újságokból értesült. A népszámlálási adatokból látható, a ~ elsődlegesen cseh területszerzés „néphatározattal” való igazolása, s nem az önrendelkezési jog érvényesítése. A 'nemzeti alapon' megszerezni kívánt 9 vm. ter-ének ruszin/rutén lakói sehol nem voltak abszolút többségben; Abaúj-Torna, Gömör és Kishont, Borsod vm-ben nem érték el a lakosság 0,2%-át; Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros vm-kben összesen nem haladták meg a 40,8%-ot. 88

M. szt korona országai 1910 é. népszámlálása. Bp., 1912. - Fedinec 2002:46.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.