🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > sági Boldogságos Szűz Mária prépostság
következő 🡲

sági Boldogságos Szűz Mária prépostság, Ipolyság, Nógrád vm.: egykori premontrei prépostság az esztergomi főegyházmegyében. - A kökényesi monostor filiájaként 1235: alapította a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozó Márton bán, aki, gyermektelen lévén, a fölszentelés alkalmával IV. Bélának ajánlotta föl. A kir. elfogadta, s kegyurává a mindenkori kirnét tette meg. Okl-ei 1255-től maradtak fenn. →Hiteleshelyi működése vsz. 1245: a tatárdúlást követő birtokösszeírás után indulhatott. 1291: újabb birtokokat kapott. A veszni indult prépságokat oltalmába vette: 1436: megszerezte Garáb birtokait, 1445: Bény atyaapátsága lett Váradhegyfok helyett. 1510: tiltakozott Csút és Zsámbék elvétele ellen. - 1552: a törökök elpusztították, az életben maradt szerz-ek a garamszentbenedeki monostorba menekültek. 1583-tól javadalmát világi papok kapták c. prép-ként. Szelepcsényi György a javadalmat átadta a besztercebányai jezsuitáknak. A r. eltörlése után 1776: megosztották a besztercebányai és rozsnyói kápt-ok között. - Kör alakú (40 mm) pecsétjén 1262: az angyali üdvözlet. - Prépostjai: 1244: Roland, 1258: Albert, 1262: Joakim, 1263: Lukács, 1264: Roland, 1270-77: Lőrinc, 1279-1300: László, 1308: Egyed, Bálint, 1311-13: Lőrinc, 1323: Ivánka, 1332-59: István, 1360-67: János, 1367-70: Gergely, 1370-81: Jakab, 1384-1400: János, 1402-14: Tamás, (1413): László, 1414: Gergely, 1415-40: Bálint, 1440-72: Pál, 1473-84: György, 1486-1500: János, 1500-05: Kalandai Imre, 1506-34: Fegyverneki Ferenc. 1583: Telegdy Miklós, 1586: Diotalevi Ferenc, 1604: Verancsics Fausztusz, 1610: Ruber Pál, 1614: Novák Miklós, majd Domitrovich Péter, 1627: Lósy Imre, 1634: Beőthy Miklós, 1643: Kopcsány Mihály, 1644: Jakusich György, 1648: Püsky János, 1688: Gubasóczy János. 1829-től a címét adományozták. H.F.L.

LBE:543. - Péterffy II:277. - Jerney 1855:110. - Rupp I:175. - Palásthy Pál: A Palásthyak 1. köt. Bp., 1890. - Hont vm. 1906. - Schem. Strig. 1911: LXVII. - Takács 1992:66. (23.) - Ppl. 2001:535. - Kovács-Legeza 2002:43.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.