🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Sztára
következő 🡲

Sztára, v. Zemplén vm. (Staré, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. nagymihályi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Lakói 1600 k. ev-ok lettek. 1725: alapították újra. Mai Nagyboldogasszony-tp-át 1811: építették. Akv. 1711-től. Kegyura 1880: Sztáray Győző gr. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Gödrös, Ordasfalva. - Lakói 2000: 820 r.k., össz. 833. **

KTN II:594. (a 17. sz. végétől 1725-ig volt csak ev.) - Schem. Cass. 1915:149; 2000:69.

Sztára József, pardubitzi és starai, lovag (Oravicabánya, Krassó vm., 1857. jún. 6.-Kalocsa, 1932.): tanítóképzői tanár, zeneszerző. - 1875: Bécsben éretts., Pesten →Liszt Ferenc és Erkel Ferenc (1810-93), Bécsben Anton Bruckner (1824-96) tanítványa, 1877-83: Párizsban tanult. 1880-94: a kalocsai szegyh. karnagya, kezdeményzésére indult el (az országban elsőként) a kalocsai tanítóképzőben a kántortanító-képzés. 1886: Bpen polg. isk. és középisk. tanári okl-et szerzett. 1883-1917?: nyugdíjazásáig Kalocsán az érs. tanítóképző int. tanára. 6 orgonaelőjátékával 1924: a párizsi egyházzenei nagydíj nyertese. - A Kalocsai Néplap munk. volt. - Szerzeményei: egyh. kórusok, misék. - M: A zene történelmeinek átnézete, kül. tek. az egyh. zene fejlődésére. Tanítványai sz. Kalocsa, 1884. - Anyaggyűjtemény a természetrajz tanításához. Tanítóképezdék sz. Uo., 1890. - Számtani példatár. A tanítóképezdék 2., 3., 4. évf. sz. Összeáll. Uo., 1890. - Alkezlán szamara. Operett 1 fv. Az »Ezeregyéj« egyik meséje nyomán írta Virág István. Zenéjét szerezte. Uo., 1891. - A Memnon szobor titka. Isk. énekes színmű 3 fv. Írta Virág István. Zenéjét szerezte. Uo., 1892. - »Ecce sacerdos magnus.« Színi jelenetek 4 képben. Dr. Veszprémi Városy Gyula kalocsai érs. … székfoglaló ünnepére írta Kiss-Erős Ferenc. Zenéjét összeáll. Uo., 1906. 88

Szinnyei XIII:1123. - A kalocsai érsekm. népisk. évkv-e. Kalocsa, 1913:4. - Molnár 1936:497. - ZL 1965. III:470. - Lakatos 2002:91.

Sztára Sándor, pardubitzi és starai, lovag (*Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1886. jan. 18.): énektanár, zeneszerző, gyógyszerész. - Sz. József karnagy fia. A bpi Polg. Isk. Tanárképzőben végzett. 1914-42(?): Bp. környéki polg. isk-kban tanított, gyógyszerész okl-et is szerzett. 1941: a kispest-munkástelepi és a pestszentlőrinci I. sz. polg. fiú isk. énektanára. - Szerzeményei: énekkari művek, Könyörület (melodráma), Mise (Regensburg), Ave Maris Stella. - Cikkei: M. Dal, Kath. Kántor, Gyógyszerészi Értes., M. Dalos, A m. muzsika kv-e Bp., 1936. (Férfikarok). - M: Lemery Miklós. Tanulm. a pharmaceutika történetéből. Kalocsa, 1914. - Álneve: Rador. 88

Molnár 1936:497. - Deák 1942:456.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.