🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szinyei Merse
következő 🡲

Szinyei Merse Jenő (Bp., 1888. dec. 7.-Bp., 1957. szept. 8.): miniszter, a képviselőház alelnöke. - A bpi gyakorló főgimn-ban 1906: éretts., 1911: a bpi egy-en jogból drált, s-fogalmazó a VKM alapítványi, jog- és pénzügyi o-án. Az I. vh-t az 1. huszárezredben az orosz és az ol. harctereken küzdötte végig, 1918: repülőtiszt, főhadnagyként szerelt le. 1918: cs. és kir. kamarás. 1918: a VKM-ben min. fogalmazó, XII. 31: min. titkár, 1922: az elnöki o-on a személyzeti ügyek előadója s a min. költségvetési referense. 1925. III. 1: gr. →Klebelsberg Kunó min. személyi titkára, 1925. X: min. osztálytanácsos, 1926. XII-1936. XII: közalapítványi ig. Hatvan ogy. képviselője, 1927-38: az Egységespárt, 1939-44: a M. Élet Pártja programjával. 1934: a m. kat. vallás- és tanulm. alapokra felügyelő biz. tagja, a VKM költségvetési előadója. 1936. XII: a Nemz. Egység Pártja átszervezésekor a párt szervezeti szabályzatának átdolgozására kiküldött hetes biz. előadója. 1936. XII. 15-1938. XII. 7: e párt üv. alelnöke, 1938. XII. 7: a képviselőház második, 1939. XI. 9-1942. VII. 7: első alelnöke, 1942. VII. 3-1944. III. 22: vallás- és közokt. min. A Máltai Lovagr., 1944: a SZIA II. o. t. tagja. - M: Megemlékezés gr. Klebelsberg Kunóról. Szeged, 1942. (Klny. M. Lélek) - Közoktatásunk iránya. Uo., 1944. (Klny. B. Szle). T.E.

M. ogy. alm. 1927:282. Arck.; 1931:288. Arck.; 1935:533; 1939:321. Arck. - Pol. évkv. 1927:127. - Ker. m. közél. alm. II:1032. - Vécsey Zoltán: A Sz-M. család tört-éből. Bp., 1942. - SZIA tagajánl. 1944:7. - Népszabadság 1957. IX. 15. - MÉL II:785. - Bölöny 1987:370.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.