🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilveszter, II.
következő 🡲

Szilveszter, II., Aurillaci Gerbert, OSB (Auvergne, Fro., 940/950.-Róma, 1003. máj. 12.): V. Gergely utódaként 999. IV. 2-1003. V. 12: pápa; az első francia pápa, a →sötét század 33. pápája. - Az aurillaci bencés ktorban nevelkedett, majd 967-től mat-t és termtud-okat tanult. 970: Otto vichyi pp-kel Rómába ment, ahol XIII. János I. Ottó cs. kegyeibe ajánlotta. A reimsi szegyh. isk. tanáraként híressé vált. 981: Ravennában nyilvános vitát folytatott II. Ottó jelenlétében a tud-ok rendszeréről. 983: kis időre Bobbio apátja, majd visszatérve Reimsbe, Adalberus érs. titkáraként sokat tett Capet Hugó trónra kerüléséért. 991: Hugó kir. hatására a St. Basle-i zsin. letette a reimsi érsségről Lothár kir. törv-telen fiát, Arnulfot és ~t tette meg érs-ké. XV. János e kinevezést nem hagyta jóvá, ezért ~ Rómába ment, III. Ottó cs. szolgálatába állt, aki Gergely p-tól 998. IV. k. kieszközölte számára a ravennai érsséget. Gergely halála után ő emelte p-ságra. A cs-ral együttműködve ~ hagyta jóvá a gnieznói érsség és a lengy. ppségek alapítását. Rómát lázadás miatt el kellett hagynia, s a várost a cs. halála után újra a nemesi családok kerítették hatalmukba. ~t csodálták tud-a miatt, s termtud. jártasságáért varázslónak is tartották. - ~ küldte István kir-nak a koronát; megerősítette székén 1000: Domonkos esztergomi érs-et, 1001: Radla OSB győri pp-öt, 1002: Radla-Sebestyén esztergomi érs-et és István veszprémi pp-öt. A hagyomány szerint ~ alapította a →Szent Szilveszter Rendet. - Utóda 1003. VI: XVII. János. - 1900: a →jubileumi évben a magyarság kereszténységre térésének 900 é. jubileuma alkalmából elhelyeztek egy ezüstnyelű m. nemzeti lobogót a lateráni baz. falán a magyar szt koronát adományozó ~ síremléke mellett mint az Országos Katolikus Szövetség ajándékát. T.J.

Barthélemy, Édouard de: Gerbert. Etude sur sa vie et ses ouvrages suivie de la traduction de ses lettres. Paris, 1868. - Surányi János: Gerbert és kora. Tört. tanulm. Győr, 1886. - Karácsonyi János: Szt István kir. okl-ei és a Szilveszter-bulla. Diplomatikai tanulm. Bp., 1891. - Lukinich Imre: ~ p. Kolozsvár, 1901. - Századok 1909:361. (Karácsonyi János: Ki koholta a Sylvester-bullát?), 495. (Lánczy Gyula: Ki koholta a S-bullát? Egy kis helyreigazítás.), 791. (Lukinich Imre: ~ p.), 1910:315. (Karácsonyi János: Új adat a S-bulla koholásához) - Széchenyi Miklós: Beszédei. 1. X. Pius p-hoz. 2. Emlékbeszéd ~ p-ról, a m. sztkorona adományozójáról. Róma, 1910. - Bogdánfy Ödön: ~ p. horológiuma. Bp., 1937. - Horváth Jenő: ~ p. és a m. kirság megalapítása. Pécs, 1938. (Klny. Külügyi Szle) - The letters of Gerbert with his papal privileges as ~. Trans. Harriet Pratt Lattin. New York, 1961. - Gerbert von Reims: Die Briefsammlung. Bearb. Fritz Weilige. Zürich, 1966. - LThK IX:758. - Tóth 1988:20. - Mondin 2001:183.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.