🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szignárovics
következő 🡲

Szignárovics Ágoston Antal, OPraem (Podolin, Szepes vm., 1831. jan. 16.-Lelesz, 1904. febr. 2.): főgimnáziumi tanár. - 1854. X. 15: Jászón lépett a r-be, 1856. IX. 21: szerz. fog-at tett, 1859. VI. 17: pappá szent. 1856: Nagyváradon, 1857: Rozsnyón, 1863: Kassán gimn. tanár. 1891-: Leleszen élt nyugalomban. - M: Vota sollemnia ('Ünnepi jókívánságok Fábry Ignác pp. aranymiséjére') Kassa, 1865. - Plausus, votivi... ('Jókívánságok Kaczvinszky Viktor prép. beiktatására') Uo., 1867. - Carmen honoribus... ('Köszöntő vers Perger János pp. székfoglalásakor'). Uo., 1868. 88

Szinnyei XIII:958. [s.v. Sz. Ágoston (Antal)] (†Kassa) - H. Kovács 1907:117. [s.v. Sz. Ágoston (Antal)] (†Kassa) - Rozsnyói ki kicsoda? Rozsnyó, 1999:350. (s.v. Sz. Antal Gusztáv) (†Kassa).

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.