🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerzetesrendi Vezetők Uniója
következő 🡲

Szerzetesrendi Vezetők Uniója (ang. Union of Superiors Generals, fr. Union des supérieurs généraux, ol. Unione Superiori Generali, USG), Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Szövetsége, Róma, 1952. jan. 23.-: a férfi szerzetesrendi elöljárók nemzeti konferenciáinak az egész világra kiterjedő csúcsszerve. - 1955. I. 3: nyerte el a Szentszék jóváhagyását. Célja a szerzetesrendek tevékenységének világméretű összehangolása, közös kapcsolattartás a vatikáni →Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjával, információcsere. Kapcsolatot tart a →Szerzetesrendi Vezetők Nemzetközi Uniójával (női rendek vezetőinek szervezete), a →Iustitia et Pax Pápai Tanáccsal (1967-74: Igazságosság és Béke Egyesített Munkacsoportja, melynek egyik alapítója a ~). Tagja a →Cor Unum Pápai Tanácsnak. Eu. tagszervezete a →Szerzetesrendi Elöljárók Európai Konferenciáinak Uniója. Tagjai 1995: 230 ffi szerzetesrend elöljárója 26 országból (köztük Mo-ról), akik évente 2x (máj., nov.) tartanak tanácskozást. Közleményei: Ephemerides Notitiarum (évente 3x) és a tanácskozások jegyzőkv-ei. N.D.

NCE XVI:94. - YIO 1993. I:1456; 1998. I:1573. - ÚE 1996/3:12. (Mo.); 2000/19:5. (Románia)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.