🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szerzetesrendi Vezetők Nemzetközi Uniója
következő 🡲

Szerzetesrendi Vezetők Nemzetközi Uniója (ang. International Union of Conferences of Superiors Generals, fr. Union internationale des supérieures générales, UISG, ol. Unione internazionale Superiori Generali), Szerzetesrendi Elöljárónők Konferenciáinak Nemzetközi Uniója, Róma, 1965. dec. 8.-: női szerzetesrendek szervezete a férfi rendek hasonló szervezetének (→Szerzetesrendi Vezetők Uniója) mintájára. - Célja: a kölcsönös támogatás szervezése, a szerzetesi élet folytonos megújulásának elősegítése és ezzel kapcsolatos közös kutatások végzése, információ-csere (elsősorban a missziós tevékenységről), ill. a pápai intézmények és a nemzeti szervezetek közötti információ hatékonyabb továbbítása. Munkabizottságokat, konf-kat, szemináriumokat szervez, együtt a férfi rendek szervezetével és a →Iustitia et Pax Pápai Tanáccsal (1967-74: Igazságosság és Béke Egyesített Munkacsoportja, melynek egyik alapítója a ~). Kapcsolatot tart a →Szerzeteskongregációk Nevelésügyi Tanácsadóinak Nemzetközi Szövetségével, a →Szerzetesrendek Nemzetközi Dokumentációs és Kutató Központjával, a →Szerzetesnők Ökumenikus Csoportjával, a →Katolikus Nőszervezetek Világuniójával, a →Cor Unum Pápai Tanáccsal és szentszéki kongr-kkal (Kat. Nevelésügy Kongr., Népek Evangelizációja Kongr., Szerzetesi Kongr.). Tagsága: 1960 női szerzetesrend és apostoli szövetség vezetői a világ 93 országában. - Közleményei: UISG Bulletin (holl., ang., fr., ném., ol. és sp. nyelven, évente 3x). N.D.

NCE XVI:94. - YIO 1993:I:1098. - ÚE 1996/3:12.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.