🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szepesi Kamara
következő 🡲

Szepesi Kamara: bécsi központi szervek irányítása alatt működő magyar kormányszerv. - A közlekedési viszonyok, a törökkel s az erdélyi fejed-ekkel való háborúskodás miatt az orsz. K-i részeinek Pozsonyból történő pénzügyi igazgatása nehézkes és késedelemes volt. I. Ferdinánd (ur. 1526-64) Eperjes, majd Kassa székhellyel a K-i részek ügyeinek intézésére külön igazg-t szervezett. Ebből alakult ki 1567: a ~. - Szervezete megfelelt a pozsonyiénak, hatásköre a Liptótól K-re fekvő, a Tiszán inneni és túli vm-kre terjedt ki. Fő feladata a bányaművelés jövedelmének emelése és egyéb kamarai teendők mellett a hadügyi igazg. pénzügyi teendőinek ellátása volt. A kir. végvárak kapitányai fölött a zsoldfizetés, élelmezés és az egész várgazdaság ellenőrzésével a felügyeleti jogot a hadi hatósággal, a kassai főkapitánnyal együtt gyakorolta. Gondoskodott a várak építéséről és karbantartásáról, függött a pozsonyi, ill. az →udvari kamarától, de időnként egészen önállóan vezette ügyeit. **

Eckhart 1946:246.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.