🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentmártoni
következő 🡲

Szentmártoni Mihály, SJ (Újvidék, v. Bács-Bodrog vm., 1945. febr. 22.-): egyetemi tanár. - Zágrábban : 1966: éretts. A fil-t és teol-t 1969-75: uo. a jezsuiták főisk-ján végezte, 1975: pappá sztelték. Ezután pszichológiát tanult 1968-72: uo., 1976-81: Rómában, ahol a Szaléziek Pápai Egyetemén klinikai pszichológiából drált. - 1981-91: Zágrábban egyetemi tanár és gyakorló pszichológus. 1991-: Rómában a Gregoriana Egyetem prof-a, 2003: az egy. Spirituális Intézetének ig-ja. 1994-: a Szenttéavatási Kongr. teológus-konzultora. - Teol. és egyéb publikációi elismeréseként 2003: Stephanus-díjat kapott Bpen. - 1970-: az újvidéki Hitélet munk. A Horvát Pszichológiai Társ. r. tagja. - M: A személyi érettség felé. Róma, 1978. (Teol. kiskvtár IV/2b.) (=Alszeghy, 1983. II. is) - Moral judgment and depression. Uo., 1981. (Tesi di dottorato 188) - Testvéreink szolgálatában. Benkő Antallal. Eisenstadt, 1981. - A lelkiélet lélektanához. Uazzal. Uo., 1984. - A fiatalok világa. Róma, 1985. (horvátul: Svijet mladih. Zagreb, 1988; szl-ul: Svet mladych. Ford. Michala Vaška. Prešov, 1996) - Psihologija duhovnog života. Zagreb, 1990. - Introduzione alla teologia pastorale. Casale Monferrato, 1992. (sp-ul: Introducción a la teología pastoral. Estella (Navarra), 1994; Introdução à teologia pastoral. São Paulo, 1999; szl-ul: Úvod do pastorálnej teológie. Trnava, 1999) - Igaz-e, hogy a betegség Isten büntetése? Szeged, 1994. - Igaz-e, hogy ... beléptünk a Vízöntő-korba? A New Age (Új korszak) ideológiája, „lelkisége” és útvesztői. Kiss Ulrichhal. Uo., 1995. - Božja moreplovka. Majka Marija Krucifiksa Kozulić: psihološki i duhovni profil. Rijeka, 1995. - U potrazi za puninom. Zagreb, 1996. - Lelkipásztori pszichológia. Bp., 1997. - In cammino verso Dio. Riflessioni psicologico-spirituali su alcune forme di esperienza religiosa. Cinisello Balsamo (Mi), 1998. (sp-ul: Psicología de la experiencia de Dios. Bilbao, 2002) - A hitoktatás akkordjai. A hitoktatás technikája és művészete. Szeged, 1999. - Istenkeresésünk útjai. A vallásos megtapasztalás lélektana. Uo., 2000. - Camminare insieme. Psicologia pastorale. Cinisello Balsamo (Mi), 2001. (sp-ul: Manual de psicología pastoral. Salamanca, 2003; port-ul: Caminhar juntos. Psicologia pastoral. São Paulo, 2006) - Testvéreink szolgálatában. A pasztorálpszichológiáról mindenkinek. Benkő Antallal. Bp., 2002. - A gyógyító Jézus nyomában. A lelki élet lélektanához. Uazzal. Uo., 2003. - Naći sebe tražeći Boga. Zagreb, 2004. [angolul: Even Then Will I Trust, Blessed Mary Teresa of St. Joseph. Uo., 2005; m-ul: Istent keresve önmagunkra találni. Szt Józsefről nev. Mária-Terézia anya (Anna Maria Tauscher van den Bosch), a Jézus Isteni Szívéről nev. Kárm. Nővérek alapítónője. Bp., 2006.] s.k.

Szentmártoni (eredetileg Stöckl) Odorik Bálint, OFM (Szentmárton, Arad vm., 1901. nov. 22.-Esztelnek, 1987. szept. 23.): szerzetes. - Bánáti sváb családból származott, Mikházán (Maros-Torda vm.) 1917. IX. 16: lépett a stefanita rtart-ba, 1923. II. 23: fog-at tett. A teol-t 1921-23: Vajdahunyadon és 1923-25: Münchenben végezte, 1925. III. 8: Gyulafehérvárt pappá szent. 1940-44: Marosszentgyörgyön, 1947: Désen pléb. Vsz. onnan hurcolták el 1951. VIII. 21-re virradó éjszaka a többi ferencessel együtt Máriaradnára. Amikor kapcsolatba került Fodor Pál (1903-66) mérnökkel, az erdélyi rtart. h. rendfőn-e. Lippán 1957. XII. 4: tartóztatták le, az oláh Katonai Ügyészség a BTK 327.§ 3. p. alapján a 'Fodor Pál-csoport' perében állította bíróság elé, a BTK 209.§ 1. p. alapján a 'társadalmi rend elleni szervezkedés' vádjával 10 (más forrás szerint 15) é. börtönre ítélte. Szamosújvárt, s a Duna-deltában Peripraván kényszermunkás, 1964: közkegyelemmel szabadult. 1965-69: Szászújfalun plnos, 1970-81: Málnásfürdőn, 1981-: az esztelneki kolostorban élt. 88

Pilinyi 1943:251. - Cat. Steph. 1947:76. - Virt 1991:70. - Akik imádkoztak üldözőikért. Kolozsvár, 1996. I:105. (Fodor Imre: Ki volt Fodor Pál? A Csiha-per háttere.) - Benedek Domokos: A kegytp. karnagya. Kolozsvár, 1998. I:45; II:117. - Hetényi Varga I:575. Arck. (*Aradszentmárton - költött helynév!) - 1956 Erdélyben. Kolozsvár, 2006:314.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.