🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentlélek ajándékai
következő 🡲

Szentlélek ajándékai (lat. dona Spiritus Sancti): a természetfölötti erkölcsi életet támogató maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik a →Szentlélek indításainak követésében. - Iz 11,1 szerint a Messiáson rajta nyugszik az Isten lelke: a bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelke. A hagyomány ezt úgy értelmezte, hogy Krisztus emberi alakjában mint az Egyh. feje és Isten gyermekeinek mintaképe birtokolja mindezt (D 83), s mi az ő teljességéből merítünk (Jn 1,16). A trienti zsin. a megigazulás állapotát úgy magyarázta, mint a kegyelemnek és a ~nak tudatos befogadását (D 799). Az Egyh. imái is beszélnek a 7 ajándékról. A fölsorolt adományok között a különbséget nehéz meghatározni, hiszen a kegyelem a termfölötti élet egészének kifejezése. Ált. úgy értelmezik, hogy ezen ajándékok által az ember alkalmassá válik a Szentlélek ösztönzésének befogadására, s ezáltal a misztikus test tagjai jobban hasonulnak a Főhöz (→Mystici corporis enc.). A teol. megkülönbözteti a ~t a kegyelem által belénk öntött erényektől. Az utóbbiak arra képesítenek, hogy az örök élet útját saját elhatározásunkból kövessük, a ~ viszont megadják a világos látást és a készséget. - Az egyes adományok Szt Tamás szerint: a →bölcsesség hozzásegít a termfölöttiek értékeléséhez; az →értelem arra képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint fogjuk föl; a →tudomány arra, hogy megkülönböztessük a hamis tanítástól; a →tanács az időszerű teendőink között igazít el, hogy a szeretetből kiindulva tevékenykedjünk; az →erősség abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a nehézségek között se vesszen el; a →jámborság növeli a hódolatot a mennyei Atya előtt és megőriz a szolgai lelkülettől; az →istenfélelem erőt ad a bűn kerülésére (STh 2-2,8 kk). - Ikgr. A ~ szentírási előképe a hétágú gyertyatartó (→menóra) és a bölcsesség házának 7 oszlopa (vö. Péld 9,1). Leggyakrabban 7 galambbal ábrázolták a 11. sz. végétől. Pünkösd-képeken 7 fénysugárként is láthatók. G.F.

LThK IV:978. - Kirschbaum II:71. - KEK 1830-31.