🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentek Egyessége
következő 🡲

szentek egyessége, szentek közössége (lat. communio sanctorum): az →apostoli hitvallás ágazata, természetfölötti szeretet-közösség, melyet a Jézus Krisztusban való hit és a kegyelem hoz létre; az →Egyház és →Krisztus misztikus testének másik neve. Az Egyház lényegének megjelölésére az 5. sz. eleje óta megtalálható az apostoli hitvallás nyugati formájában. - A ~ megnevezés az ÚSz-ben nem fordul elő, de megvan hozzá az alap az Egyh. egységében, tagjainak Krisztus testében való szolidaritásában, Isten egyetemes üdvözítő akaratában, a Szentlélek egyesítő szerepében és az Euch. közösségében (1Kor 10,16.21). A ker-ek jellemzője az életközösség (koinonia, ApCsel 2,42), amely Krisztusra épül a Szentlélek közvetítésével (Fil 2,1; 2Kor 13,13). Megvan benne a közösség Krisztus szenvedésével (Fil 3,4), vigasztalásával (2Kor 1,5) és eljövendő dicsőségével (1Pt 5,1). Külsőleg Krisztus testének és vérének közössége jelenik meg benne (1Kor 10,16), belső tartalom szerint közösség az Atyával és a Fiúval (1Jn 1,3). E belső kegyelmi adottság kifelé megvalósítandó feladat marad. - Az egyh. hagyományban, főleg K-en először a szt dolgokban, Krisztus testében és vérében való részesedést jelentette (szt dolgokat a szenteknek), majd magát az euch. közösséget (communio = áldozás) és az egész egyh. közösséget. Csak ritkán jelentette az Egyh. üdvözült tagjaival való közösséget (Szt Atanáz, Nagy Szt Vazul), de később mégis ez a jelentés lett általános: a ~ azok közössége, akik Krisztushoz tartoznak. - A kk. teol-ban egymás mellett áll a hármas jelentés: a földön élő hívők részesedése az Euch-ban, egysége egymással és az üdvözültekkel. A mai értelmezés szerint a ~ magába foglalja mindazokat, akik a megváltás kegyelme által megszentelődtek, és Krisztushoz, a főhöz való tartozás által tagjai →Isten országának a földön v. a mennyben. A kegyelem mellett összekapcsolja őket a szeretet, amely a kölcsönös segítésnek is az alapja (szentek közbenjárása, ima a megholtakért). A földi Egyh. kegyelmi egységét a szentségek biztosítják, elsősorban az Euch. G.F.

LThK IV:651. - KEK 946-59.

Szentek Egyessége, Győr, 1948: alkalmi lap. - Megj. egyetlen (?) sz. Fel. kiadó: Szelestey Béla. Kiadó: a győri plnosok. Ny: Győregyhm. Alap. 88

Győr-Moson-Sopron m. sajtóbibliogr. 2000:705. (1079.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.