🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Titulus
következő 🡲

Szent Titulus: az Úr Jézus keresztjén lévő felirat, amelyet Pilátus készíttetett, és héberül, görögül és latinul ezt íratta rá: „Názáreti Jézus a zsidók királya” (→INRI). - Tiszteletének nagy szerepe volt →Péliföldszentkereszt (búcsújáró hely) kialakulásában. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.