🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Szinodus
következő 🡲

Szent Szinodus, 1721-1917: kormányzati szerv az orosz ortodox egyházban (→Oroszország). - Az orosz cárok évszázadokon át a legfelső egyh. hatalmat is gyakorolták az ortodox pátriárka fölött: kinevezték a metropolitákat, zsinatokat hívtak össze, beleszóltak a kolostori birtokok kezelésébe. Amikor a 17. sz-tól főként a Ny felé nyitás miatt megbomlott az összhang a cárok és a pátr-k között, egyre inkább megmutatkoztak a →cezaropapizmus hátrányai. Nagy Péter cár (ur. 1689-1725) Ny felé fordulása nagy ellenállásba ütközött Adrián pátr. és a papság részéről. Ezért a pátr. halála után 1700-21: Péter (ki az ort. egyházat is az államszervezet részének tekintette) nem töltötte be a pátr. széket. A keleti pátr-k hallgatólagos jóváhagyásával az or. egyh. legfelső vezetését egy általa kinevezett pp-ökből álló ~ra bízta. A ~ főfelügyelője, „a cár szeme”, a cár által kinevezett laikus felügyelte a ~ egész munkáját, vétójoga volt a ~ határozatai ellen és tájékoztatta a cárt a történésekről. Államellenes összeesküvés gyanúja esetén Péter cár szerint a gyónási titok is fölfüggesztendő volt. - A →Szovjetunió megalakításával a ~t is megszüntették. →moszkvai patriarchátus **

LThK 1933. IX:27.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.