🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Szikla
következő 🡲

Szent Szikla: a zsidók és muszlimok szent helye a jeruzsálemi →Szikladómban. - Az ósz-i hagyomány szerint a ~ a hettita Arauna szérűjéhez tartozott, Dávid itt mutatta be az áldozatot (2Sám 24,18-25). A →jeruzsálemi templomban Salamontól fogva egészen Kr. u. 70-ig, a tp. lerombolásáig itt állt az →égőáldozati oltár. Hadrianus cs. nemcsak a Golgota fölé állított Afrodité-tp-ot (→Szent Sír), hanem az egykori tp. ter-én is Jupiter Capitolinus-tp-ot építtetett. 333: a bordói zarándok megemlíti ezt a tp-ot és Hadrianus cs. 2 lovasszobrát: „A szobroktól nem messze van egy üreges szikla, amelyet a zsidók egy évben egyszer meglátogathatnak. Ilyenkor olajjal kenik meg a követ, és elsiratják a sorsukat”. Ez az a ~, amely fölé a Szikladóm kupolája borul. - A ~ 15 m hosszú, 12 m széles és 1,25-2,00 m magas. A Szikladóm 1958-i restaurálásakor teljes nagyságában szabaddá tették. B. Bagatti OFM 1959. I. 27: engedélyt kapott, hogy egy 45 x 45 m-es körzetet részletesen átvizsgálhasson. Az enyhén kúp alakú ~ban (a Ny-i oldalon 1,09, a közepén 1,6, a K-i szélén 1 m magas) természetes, ill. kézzel vájt üregeket talált, a K-i és a Ny-i oldalon egy-egy nagyobb barlangot, vsz. sziklasírok voltak. Magán a ~n sem falak, sem áldozati tárgyak maradványai nem kerültek elő. - A ~ alakja szabálytalan, K-re lejt. Oldalain emberi kéz beavatkozásának nyomai (a Ny-in 3 lépcsőfokot vágtak). Az É-i oldalon 2 kőlap nyílást fed, melyet Ch. Warren 1869: nyitott fel: 90 cm mély árkot talált alatta, amely É felé csatornaként folytatódik. Úgy tűnt, hogy ez a csatorna a ~ alá is benyúlik DNy felé. A Parker-expedíció tagjai 1911. IV. 11/12: éjszaka titokban behatoltak e csatornába, s 8,8 m-t jutottak előre É-ra. Ott a beomlott föld útjukat állta. Az azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a ~tól csatorna vezet É-i irányban. A ~ba befelé futó résről úgy tűnik, hogy összefüggésben állt ezzel a csatornával. A DK-i oldalon látható üreget a bordói zarándok „lapis pertusus”, üreges sziklának mondja, s föltételezi, hogy e nyíláson keresztül folyatták el az áldozati állatok vérét. A nyílás egy alatta lévő barlanghoz tartozik, s annak 1,7 m vastag mennyezetén nyílik. A barlangba, mely 7 x 7 m-es négyszög, magassága 1,46 m és 2,62 m között változik, lépcsőkön lehet lemenni. Vsz. falazással kisebbítették, DK felé lehet folytatása a dóm alatt. A felső nyílás alulról majdnem szabályos kör, átm. 80 cm. A padlóban, a barlang közepén van egy 1,68 m átm. fehér márványlap, mely alatt üreg visszhangzik, arabok „a lelkek barlangjának” nevezik, de nem adtak engedélyt a márványlap fölemelésére. - A tp. oltárának kellett rendelkeznie csatornákkal az áldozati állatok vérének elvezetésére. A Misna szerint a vért a Ny-i v. a D-i oldalon kellett az oltár „alapjához” önteni. A DNy-i sarkon 2 nyíláson át folyt le a vér az oltár alapjához, onnan egy csatornába, s azon keresztül a Kidron völgye felé. A sziklában található üregek és csatorna kétségtelenül ilyen rendeltetéssel készültek, de a kutatásoknak még sok kérdést kell tisztázniuk. **

Kroll 1993:187.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.