🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Sebek
következő 🡲

Szent Sebek, öt szent seb: tág értelemben a →Jézus szenvedése során keletkezett sebek (→ostorozás, →töviskoronázás, →keresztrefeszítés); szoros értelemben az öt szent seb: Jézus szent lábainak, kezeinek átszegezésekor, ill. oldalának megnyitásakor keletkezett sebek. - A ~ tiszt-e a 9. sz: ír-skót szerz-ek körében alakult ki. A kontinensen Damjáni Szt Péter (†1072), majd Clairvaux-i Szt Bernát a ~ ap-a. Különösen Jézus oldalsebét tiszt. Assisi Szt Ferenc stigmatizációja (1224) után sorra alakultak a ~ tiszt-ét terjesztő ájtatosságok. A 14-15. sz: zsolozsmákat írtak, egyes-ek alakultak, ünnepet ültek a ~ tiszt-ére. A 16. sz: éhínség és járvány idején fordultak segítségért a ~hez (→Krisztus Öt Szent Sebéről nevezett Társulat). - Külön ünnepe a 14. sz: a fritzlari (No.) mon-ban keletkezett. 1763: hagyta jóvá XII. Kelemen p. A passzionista r-ben nagyböjt 4. péntekén tartják. M. népi változata: →pénteki zsolozsma. - Jézus szenvedő tagjainak dicsérete, vagyis a Szt Bernátnak tulajdonított Salve mundi salutare kezdetű siralom verses formában először a Thewrewk- és a Peer-, prózában a Gömöry-kódexben bukkant föl. Barokk énekköltészetünkben, így a →Cantus Catholiciban, →Kájoni János énekeskv-ében, majd szakrális ponyvairodalmunkban is tovább él. - A ném. népi barokk hatására született a Megváltó megsebzett nyelvének és a vállsebnek a tiszt-e. Az előbbi Szt Ferenc, az utóbbi Szt Bernát egy látomására megy vissza. Bernát megkérdezte Jézustól, hogy melyik volt a legfájdalmasabb szenvedése. Azt a feleletet kapta, hogy a válláé, mert azon hordozta a keresztet, melynek súlya az ostorozás sebeit egybenyitotta. Krisztus felszólította Bernátot, hogy ezt a sebet különösen tisztelje: a vállsebre való hivatkozással minden kérést teljesíteni fog, a halálos bűnöket megbocsátja. - Ikgr. Először Jézus oldalsebét ábrázolták, mint az élet forrását (Ravenna, Apollinare Nuovo, 6. sz.). A kk. miniatúrákon a ~ből fakadó vért a kereszt alatt álló Egyh. fogja föl. A 12. sz-tól a →Fájdalmak férfia-képeken látható, s a →szentképek kedvelt témája lett. Az →öthöz társult jelképek a ~re is utalnak. Az eper virágjának 5 szirma Krisztus ~inek szimbóluma. - A vállseb ábrázolása a barokk idején tűnt föl; a csíksomlyói, Szenvedő néven emlegetett kpnában különös tiszt-ben áll egy vállsebeket viselő barokk Krisztus-szobor. **

Radó 1961:1315. - Kirschbaum IV:540. - Bálint 1989:221.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.