🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Sír Kanonokrend
következő 🡲

Szent Sír Kanonokrend, Szent Sírról nevezett Keresztes Testvérek (lat. Ordo Canonicorum SS. Sepulcri): ágostonrendi kanonokok. - Arnulf jeruzsálemi pátr. 1114: alapította azzal, hogy közösségi életre kötelezte a Szt Sír-baz. mellett 1099: alapított székeskápt. tagjait. A megújított ágostonos szabályzatot több szentföldi kápt. átvette. A ~ kezdetben szoros kapcsolatban állt a →templomosokkal. Feladata a szentföldi zarándokok támogatása és a betegápolás. Életmódjukat fr. szokások (pl. Avignon) figyelembevételével alakították ki. A Szt Sír őrzése tekintélyt biztosított a ~nek, s hamarosan a Sztföldön kívül Eu-ban is kaptak birtokokat s alapítottak rházakat. Tp-aik a 12. sz. végén majdnem minden eu. országban megtalálhatók. Jeruzsálem 1187-i eleste után a ~ tagjai áttelepültek Eu-ba, közp-juk Akkó, majd Perugia (Itália) lett. Feladatuk ekkor a →keresztes háborúk eszméjének terjesztése. Országonként prép. v. perjel vezetésével sorra függetlenné váltak az itáliai közp-tól. - Mo-on a ~ a 12/13. sz. fordulóján, vsz. a templomosok segítségével telepedett meg. Kiváltságaik azonosak voltak a johannita r-ével. Rházaik jobbára a Dráván túl voltak, pl. Glogonica (Körös vm.), mely a m. főktor lett, Thenő (Verőce vm.), de É-Mo-on is megtelepedtek: Hunfalva, Lándok (Szepes vm.), Komlós (Sáros vm.). Imre kir. 1204 k. adómentességet adott a mo-i házaknak. Nagy támogatójuk II. András kir. (ur. 1205-35), aki már szlavóniai hg-ként pártfogásba vette a r-et. A ~ m. prépságai vsz. még a 13. sz. 2. felében elenyésztek, s úgy tűnik, a →Jeruzsálemi Szent János Lovagrend örökölte őket. A ~ hazai tört. még földolgozatlan. - 1489: meg akarták szüntetni, VIII. Ince (ur. 1484-92) a johannitákkal egyesítette a ~et. E pápai döntés következtében a r. elvesztette sok házát, a perugiai közp-ot is, de a jól szervezett sp., fr., D-ném., lengy. csoportok átvészelték a válságot, s VI. Sándornál (ur. 1492-1503) elérték a r. visszaállítását. A ném. rházak nagy része a reformáció idején szűnt meg, a ~ feje a 19. sz-ig a miechówi (lengy.) kápt. lett. - A ~nek a 15. sz: női ága is alakult. Ko.L.

Peckowski, Z.: Miechów. 1965. - Frühmittelalterliche Studien 1975:287. (Elm, K.: Fratres et Sorores Sanctissimi Sepulchri) - Mayer, H. E: Bistümer, Klöster und Stifte im Königreich Jerusalem. 1977. - Die geistlichen Ritterorden Europas. Szerk. Fleckenstein, J.-Hellmann, M. 1980:141. (Elm, K.: Kanoniker und Ritter vom Heiligen Grab)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.